Støtte fra Sparebank1 SMN til fornying av skolesettene!

Postet av Melhus IL - Orientering den 7. Aug 2023


Det har gått 13 år siden o-laga i Melhus kommune investerte i tidtakerutstyr til alle barneskolene. Utstyret låner vi ut til skolene og består av 10 o-skjermer, 10 postenheter på stativ, 1 startenhet, 20 løperbrikker og 1 MiniTimeRecorder bestående av avleser og skriver. Det er Brekkåsen skole, Gimse skole og Høyeggen skole som har slikt utstyr i MIL, o-avdeling sitt område.  Det har fungert fint og er blitt brukt mye. Vi har jevnlig "lånt" tilbake utstyr når vi trenger mer av noe enn vi har selv til større løp.

Noe av utstyret har elektronikk som ikke er evigvarende. Det gjelder særlig løperbrikkene som jevnlig må byttes ut og postenhetene. Disse har garantitid på 5 år og er vanligvis døde en gang etter 8 år. Våre var altså 13 år og moden for utskifting.

Vi visste at dette koster en del penger og fant i vinter en mulighet til å få noen hjelp. SpareBank1 SMN lyste ut penger gjennom "Søknad Samfunnsutbytte" hvor lag og foreninger kunne søke. Det gjorde vi, og de stipulerte kostnadene for 3 startenheter, 30 postenhet og 30 løperbrikker ble nesten 40 000kroner. Svaret fra SMN1 var særdeles positivt: Vi fikk innvilget 30 000 kroner i støtte!!

Utstyret er nå kommet og enhetene er skiftet ut, mens løperbrikkene byttes fortløpende med de som svikter. Da skal vi ha utstyr som vil vare i mange år igjen!

O-avdelinga er svært godt fornøyd med støtte vi fikk fra SpareBank1 SMN til dette. 30 000 kroner er kjærkomne midler for ei lita avdeling i et idrettslag. Tusen takk!!