Melhus IL - orientering sin miljøpris - Årets GULL O-SKO

Årets GULL-O-SKO
O-avdelingens miljøpris

Årets GULL-O-SKO

VANDREPRIS TIL EN POSITIV OG ENGASJERT O-LØPER.

Det er en hederspris til personer som har bidratt positivt til å styrket miljøet i Melhus IL O-avdeling. Vinneren må ha være eller har vært O-løper, men trenger ikke være medlem av Melhus IL. Vinneren oppbevarer prisen fram til neste utdeling. Prisen kan deles ut til samme person flere ganger, men da med andre begrunnelser enn forrige gang.

Når deles den ut: Prisen deles ut på o-avdelingas juleavslutning.

Jury: Jury for prisen er det til enhver tid sittende styret i o-avdelinga. Juryen begrunner tildelinga skriftlig som deretter arkiveres for ettertida.

Utfyllende om begrunnelsen for tildelinga - eksempler 

  • Gjort en innsats over tid eller en ekstra stor innsats i en kortere periode for avdelinga som har fremmet et godt o-miljø.
  • Har en positiv innstilling til virket i o-avdelinga.
  • Er engasjert i avdelingas virke og tar ofte et tak for felles løft.
  • Har inspirert andre løpere til god sportslig innsats og fremmet et godt o-miljø i avdelinga med sitt gode eksempel.
  • Kan ta store og små jobber som krever lederansvar og selvstendighet.

    Her kan du lese mer om prisens tilblivelse

Vinnere av årets GULL-O-SKO

ÅrstallVinnerBegrunnelse

2018Stein Ivar Foss

2019Martin Melhuus


2020Kristoffer Lerli


2021Trine Sunnset


2022Hege Solhjem Melhuus