O-skolen

Dette er en serie om kartet og løyper i o-sporten. Hensikten er å lære mer om orientering både for rekrutter og erfarne o-løpere. Teksten er delt inn, så det skal være mulig å lese for store og små.

Her tar vi for oss kart-tegn, postbeskrivelser, høydekurver og ekvidistanse, målestokk og avstander, bruk av kompass og til slutt kanskje litt om veivalg og gjennomføring. 

Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.