Ukens løype

Kjell Rune Logan-Halvorsrud

Tlf.: 413 05 130

Velkommen

Ukens løype er et trim- og treningstilbud til befolkningen der orientering og naturopplevelse er inspirasjonsfaktorene.

Det tilbys 10 løyper i løpet av sesongen, 5 før og 5 etter ferietiden. Løypene er vanligvis på inntil ca. 2,5 km og skal ha 8 poster.

Kartposen koster kr 250,-. Ekstra klippekort kr 50,- pr. person (+ avgifter). 

Premiering til alle som greier minst 8 av 10 løyper. Klippekort er erstattet med registrering på nettsida

Ønsker du å være med gå inn på påmeldingen nedenfor: