TURORIENTERINGlogo_turo.gif

I år fortsetter vi som i fjor. Tilbudet er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Årets turorientering har 6 kategorier turer.

 1. Grønne turer – går etter stier og veier er for deltagere som ikke ser seg i stand til å gå i marka (bl.a. rullestol). Gir godkjent merker innen de 30 postene – se i tabellen lenger ned. Er også for deltagere uten erfaring.
 2. Blå turer - er turer som stort sett går på gode stier med poster nær disse og ikke tungt terreng. Er for nybegynnere, men krev litt kjennskap til kart og kompass.
 3. Røde turer – er turer med løyper som går i variert skogsterreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste. 
 4. Svarte turer – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass. 
 5. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. 


Grønne turer – Melhus sentrum, Rye, Varmbo  og Gimse

Til sammen 30 poster/stolper som hver gir 2 poeng. Postene i denne løypen er stolper med rød og hvit topp, og hvor postkoden står på toppen av stolpen. Se bilde.

 Nytt av året er skole-turO som er et spesielt tilbud tilrettelagt for Brekkåsen skole og Gimse skole. Dette er tilsvarende grønne turer og består av en løype i nærområdet til skolen. Hver post/stolpe gir 2 poeng og teller på lik linje med de øvrige grønne turene.

Rød tur – Øyberget og Sjetnmarka

I år har vi valgt løyper utpå Øyberget og i Sjetnmarka. Til sammen 30 poster som hver gir 2 poeng. Parkering for Øyberget er Bjønnabakken og for Sjetnmarka er skistadion utgangspunktet. Husk parkeringsavgift.

Sort tur – Momarka og Øyberget

Til sammen 30 poster som hver gir 2 poeng. Utgangspunkt for Momarka er parkeringsplassen ved innkjøring til Sjetnmarka. For Øyberget er parkering på Lauvåsen. Husk parkeringsavgift.

Toppturer

Vassfjellet (10 poeng) – parkering er angitt på kartet. Dette er en lang og tung tur med utgangspunkt fra Løvset og Rønningsgjerdet. Husk parkeringsavgift.

Våttåsen (10 poeng) – Parkering på Lete, Gimse. Se angivelse på kartet. Flott utsikt og denne posten er også en av toppene i Topp4.


Felles informasjon

 • Postene står ute til og med fredag 15. september. Vi må ha ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.
 • Vennligst benytt de angitte parkeringsplassene. Husk parkeringsavgift der det aktuelt.
 • Vi bruker «flate» postflagg som kan være litt vanskeligere å få øye på enn postskjermer. 
 • Postene er påført bokstavkode som noteres på det vedlagte kodearket. Gi beskjed dersom noen poster er forsvunnet eller sterkt skadet!
 • Du kan registrere postkodene
 • Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no eller gå inn på www.turorientering.no/melhusil
 • Dersom flere i en familie ønsker å bruke samme kartkonvolutt, må man kjøpe ekstra kontrollkort til kr 50,- for å bli registrert som deltager.

 

Merkekrav/premiering

Merkekravet er differensiert i kategoriene med eller uten handikap. Kategoriene har en veldig «løs» definisjon og du fastsetter selv om du deltar med eller uten handikap. Vårt ønske er at de som ikke er så førlige også har muligheten til å sanke nok poeng i den grønne løypen for å nå merkekravene.

 

Merke

Uten handikap

Med handikap

Gull

Minimum 160 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 50 poeng

Sølv

Minimum 140 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 40 poeng

Bronse

Minimum 120 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 30 poeng 

                                               

Gullmerke i 5 år gir bronseplakett, i 10 år sølvplakett, i 15 år gullplakett. Det deles også ut plaketter for 20 år, 25 år, 30 år etc. Dersom sølv-kravet innfris i to år, er det likeverdig med gull-krav i ett år. 

Den første gangen man klarer et merkekrav, får man merket gratis. Man kan bare få ett merke pr. år. Ellers kan man få kjøpt merker til kr 15,- pr stk. Plakettene er alltid gratis.

 

ÅRETS TUR-O-ER

På høstavslutningen trekker vi ut årets tur-O-er. Alle som leverer inn registreringsskjema eller registrerer seg på nett er med i trekningen av en flott premie.

 

Kan du tenke deg å finne ut mer om orientering og hva vi i Melhus IL orienteringen har av tilbud?

Gå inn på våre nettsider www.melhusorientering.no for mer informasjon. Her vil det ligge informasjon om avslutningskvelden når den nærmer seg.

GOD TUR!Turorientering

Velkommen

Da er årets turorientering satt ut og det er bare å finne fram turutstyret, kompass og godt humør. 

I år har vi laget et nytt og utvidet tilbud til dere som ønsker å være med på turorientering. Tilbudet er utvidet slik at det er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Du får kjøpt turorientering på:

Sport1 - Melhusvegen 2

og på nettet: turorientering.no

Skulle det være noen poster som er kommet bort, du mener er feil, feil postkoder osv... 

Gi tilbakemelding til 

Stein Ivar Foss, Mob: 976 94 418

God tur

Hilsen Stein Ivar og Frank Egil