Juryens begrunnelse av vinnere av årets GULL-O-SKO


ÅrstallVinner og begrunnelse

2019

Martin Melhuus

Under punktet ENGASJERT kan nevnes:

Har vært engasjert i o-sporten nesten hele livet. Han startet som ivrig bedriftso-løper som han fortsatt er – «tirsdagsløpene er hellige».

Kom inn i o-avdelinga sammen med Ingjerd og ungene når de flyttet til Melhus sist på 80-tallet. Han ble raskt med i styret og var kasserer i 6 år.

Fast i arrangørstaben for terminfesta løp i o-avdelinga siden 1988-tallet og løypelegger i interne løp i nesten 20 år.

 

Har nå passert 10 som sikker løpsleder/medansvarlig i bedriftso-løp arrangert av MIL.

 

Har hatt ansvar for Ukens løype i 7 år siden 2013.

Sammen med Ingjerd var han også ansvarlig i turorientering i 2001.

Fra 2015 har han og Ingjerd huset o-avdelingas mest brukte arrangementsutstyr i kjelleren. I så måte har han blitt en nøkkelperson hele året.

 

Under punktet POSITIV kan nevnes: 

Martin er alltid villig til å stille opp uansett hva det måtte være inne o-sporten! ingen utfordringer er for store og ingen for små.

Er med i utrulig mange o-løp hvert år i bedrift, intern løp i klubben og også i regionale løp.

Er alltid arbeidsvillig og sier aldri nei og jobb blir gjort i en fei.

Martin er nysgjerrig av natur og er villig til å prøve ut ny måter å løse utfordringer på. Han har tilegnet seg kunnskap i løypetegning både i OCAD og Purple Pen.

 

Oppsummert: Martin utfører sine oppgaver med stor grundighet, er utholdende og alltid pliktoppfyllende. Til tross for et seriøst engasjement har Martin med seg et godt humør og et glødende engasjement for o-sporten som har smittsom effekt på hele o-avdelinga. 

2018

Stein Ivar Foss

Under punktet ENGASJERT kan nevnes:

  • Leder i MIL hovedlaget, mangeårig styremedlem og kasserer i o-avdelinga, web-ansvarlig i o-avdelinga, Turorienteringsansvarlig, løpsleder og løypelegger i store og små løp.
  • Han er kyndig på data som kommer alle til gode i avdelinga Har god kjennskap til Brikkesys og Purple Pen.
  • Kan arbeide selvstendig og er ganske fokusert når det trengs.
  • Er rask i vendingen.
  • Er en habil løper på kretsplan.
  • Dyktig i det meste.

Under punktet POSITIV kan nevnes:

  • Er med i nesten alt som vi arrangerer i o-avdelinga som treninger vinter og sommer, turer, internløp og karusell-løp,
  • Stiller i tillegg i utallige terminfesta løp og bedriftsløp og har mange titalls starter i løp hvert år – veldig løpsvillig m.a.o.
  • Han har masse ideer og er villig til å prøve nye ting som blant annet i Turo med Grønne turer og toppturer.
  • Er alltid arbeidsvillig og sier aldri nei!

Oppsummert:

En svært allsidig person som gir inspirasjon og godt humør videre til ung og gammel i o-avdelinga – er opptatt av at alle skal ha det bra!!