Årsmøte i tradisjonelle former i Gruva

Postet av Eivind Bakk den 2. Mar 2023


O-avdelinga avviklet i Gruva torsdag kveld. 8 medlemmer møtte fram og selve årsmøtet ble kvikt og sømløst avviklet. Fra venstre sitter Martin, Jens Arne, Stein Ivar, Frank Egil, Kjell Rune og Hege. Leder i hovedlaget, Simen Bruheim var til stedet i selve årsmøtet og Eivind er kanonfotograf.


En fyldig årsmelding ble presenter og godkjent og et regnskap med overskudd på drøye 40 000 kroner like så. Overskuddet i 2022 blir brukt til å investert neste år i ny pc og utskifting av eldre postenheter, så budsjettet ble presentert med et underskudd på om lag 30 000 kroner.

Valget gikk helt på skinner: Atle og Stein Ivar  tok på som styremedlemmer for 2 år og Atle blir fortsatt leder. Hege, Eivind og Frank Egil var ikke på valg. Som vararepresentant ble Kristin Lerli innvalgt. Det er mange år siden det har vært vare til styret, men det kan være smart å ha en i tilfellet.

Ellers fortsetter Eivind som ansvarlig for kart og Kjell Rune for Ukens løype. Stein Ivar, Frank Egil og Martin tar seg av Turo og inn i valgkomiteen kommer Martin etter at Eli går ut.

Forsamlinga var litt spent på om årets valg skulle anta dimensjoner som nominasjonsprosessen i enkelte parti praktiserer. Det kunne vært forslag på et kupp mot styret, så det ble lett etter alternativ innstilling i kriker og kroker - rasket sammen de sist to døgna. Hadde styret blitt kuppet, var forslaget at disse kunne melde overgang til Leik!  Når ble ikke ei slik liste funnet og heller ikke var det andre benkeforslag, så forslaget til den lovlige valgt valgkomiteen ble stående.

Etter en utsøkt servering, ble det den kommende o-sesongen diskutert . Simen kunne først fortelle at hovedstyret har diskutert å sette opp et uthus for lagring av utstyr for alle avdelinger, der vår o-henger og tidtakerutstyr kunne få plass. 

Det kom fram et forslag om å avsett 4.-hver onsdagskveld til en sosial kveld med bål/grilling o.l. på en trivelig og lett tilgjengelig plass, eks. i den planlagte aktivitetsparken på Monstuflata og i skianlegget i Sjetnmyra.

Det var kommet inn forslag om å forenkle premiereglene i Ukens løype. Styret fikk med seg noen tips til det, uten at det blir den store revolusjonen med litt færre inskripsjoner på pokalen som mest aktuelt. Ellers var møtet innom klubbturer til Sommerløpene i Nord-Østerdal, 5-dagers i Åre og Midtnorsk mesterskap i Verdal.

I forbindelse med servering kom det fram en pose med sjokoladebiter. Som mange har fått med seg, mistet Martin skokjettingen under gårdsdagens o-løp i Hollumsåsen.

Han hadde lovet en passe dusør til den som fant den f.eks. under inntaking av postene. Martin hadde selv stimet ut i terrenget  i dag formiddag på en intens leting i busker og kratt. Hell og lykke fulgte letinga, for kjettingen ble funnet ved en post som Martin ikke skulle ha i går kveld - helt uforstående, men helt sant. 


Dermed utløste det en romslig investering av dusør. 10 poser med Smørbukk var visstnok innkjøpt. Dermed mente finneren at en av posene kunne blir påspandert møtelyden. Fenomenalt!


Et innholdsrikt årsmøte ebbet så ut. Da er det bare selve o-sesongen som vi venter på.