Over 20 ivrige 2.-klassinger fra Gimse/Brekkåsen all-idrett i kveld

Postet av Eivind Bakk den 8. Mar 2022


Bildet viser bare en liten del av Gimse/Brekkåsen all-idrett som deltok i ei intens o-økt fra Brekkåsen skole i kveld.

Bak er tre av de fem instruktørene i kveld: Trine, Ingrid og Anita. Eli og Eivind ble ikke med på bildet.

Trine og Eivind hadde vært med på dette før, mens Ingrid, Eli og Anita var ferske instruktører - alle bestod ilddåpen med glans!Her ser vi 4 av de 5 gruppene like etter at instruksjonen er startet.
Barna fikk først en kort innføring i karttegnene. Så litt om hvor vi var og de nærmeste kart-detaljene.
Da var alt klappet og klart til den første av de tre løypene. Her ble det å orientere kartet drillet hver gang vi stoppet. Når posten ble funnet, var det det om å gjøre  å legge en plan for å finne neste post. Slik drev vi på til alle postene ble funnet.
Da var det å kaste seg på nest løype som hadde helt andre poster.Når så alle poster i den løype også var funnet, ble det klart til finalen:

Da fikk barna utdelt tidtakerbrikke sammen med kart med alle postene fra de to første løypene +  4 ekstra poster.

Full fart ble det og til slutt fikk alle en utskrift-remse med strekktider og sluttid.

Til høyre ser vi utskriftskøen.


Det så ut til at alle hadde moro - ikke bare instruktørene i den flotte marskvelden.

Vi får håpe det kan bli o-løpere av disse om noen år.!