Ukens løype nr. 10 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 22. Aug 2019

Ukens løype nr. 10 vil stå ute i perioden 23/8 - 16/9.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Ukens løype nr. 9 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 15. Aug 2019

Ukens løype nr. 9 vil stå ute i perioden 16/8 - 9/9.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Spesialinfo løype nr 9 – Skjøla: Kartet er ikke helt oppdatert for ny hovedveg til Klæbu og parkeringsplassen. Så snart man har forlatt parkeringsplassen så er det ingen store endringer.


Ukens løype nr. 8 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 8. Aug 2019

Ukens løype nr. 8 vil stå ute i perioden 9/8 - 2/9.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Ukens løype nr. 7 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 1. Aug 2019

Ukens løype nr. 7 vil stå ute i perioden 2/8 - 26/8.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Spesialinfo løype nr 7 – Anemarka/Kuba: Normalt skal Kuba være tilgjengelig tørrskodd i august. Det anbefales at man sjekker ut dette før man legger ivei.

Ukens løype nr. 6 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 25. Jul 2019

Ukens løype nr. 6 vil stå ute i perioden 26/7 - 19/8.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Spesialinfo løype 6 - Råbygdmarka: Dette kartet er i målestokk 1:25000 fra 1962. Ikke akkurat nåtidens standard, men artig å prøve noe nytt.  Parker ved skotthyllbanen.
Ukens løype nr. 5 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 6. Jun 2019

Ukens løype nr. 5 vil stå ute i perioden 7/6 - 5/8. (ny dato)

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Spesialinfo løype 5 - Hangervåttan: Ta av fylkesveg 6652 (Hangerslettvegen) på Spongdal. Etter 4,6 km km ta av en gårdsveg svakt til høgre og kjør gjennom gårdstunet på Hangeråsen vestre. Etter et par hundre meter kommer man til et kryss og der kan man parkere. 
 Det er en god del flere stier i terrenget enn de som er vist på kartet. På storparten av løypa kan man følge stier. 
 Kartet er uten meridianer, men nord er opp på kartet  når teksten leses riktig (på oppslagskartet er det tegnet inn ei nordpil).
 Løypa er ca 3 km i luftlinje. 


Ukens løype nr. 4 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 6. Jun 2019

Ukens løype nr. 4 vil stå ute i perioden 7/6 - 1/7.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Ukens løype nr. 3 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 29. Mai 2019

Ukens løype nr. 3 vil stå ute i perioden 29/5 - 24/6.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Ukens løype nr. 2 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 23. Mai 2019

Ukens løype nr. 2 vil stå ute i perioden 24/5 - 17/6.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Ukens løype nr. 1 - 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 12. Mai 2019

Ukens løype nr. 1 vil stå ute i perioden 16/5 - 11/6.

Kart til ukens løype får du kjøpt på Sportshuset Melhus.

Informasjon ukens løype 2019

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 12. Mai 2019


Vel møtt til UKENS LØYPE 2019

Deltakerinfo

Hver løype har 8 poster, og lengden varierer vanligvis mellom ca. 2,5 og 3 km i luftlinje. Skulle løypa bli lengre fra parkering tilbake til parkering, skal dette oppgis på internett-siden. 

Første post og egnet parkeringsplass kunngjøres nå kun på MIL O-gruppas hjemmeside for Ukens løype: http://www.melhusorientering.no/p/11795/ukens-loype

Hvis det er noen deltagere som ikke har internett, kan de ta kontakt med undertegnede.

Det er viktig at den enkelte parkerer så fornuftig som mulig, så vi ikke hindrer annen virksomhet. Vi prøver å unngå parkeringsplasser som har avgift, men det er enkelte ganger vanskelig å unngå.
Løypene står ute i 3 ½ uke (4 helger) unntatt løype 5 som står ute hele sommerferien.

De som har greid kravet 11 ganger eller mer, skal ikke levere pokal, bare kort for registrering. Det er spesialpremier etter 15, 20, 25 og 30 år.  

Årets løyper      

1

Øyberga - Yraberget
 Kart: Øyberga 1:10000

16/5 – 11/6

Audun Bakk

audun.bakk@sintef.no

47318656

2

Våttåsen - Lete

Kart: Skjetnemarka 1:10000

24/5 – 17/6

Mona Keiserås Hugdal

mona@kvt.vgs.no

91839142

3

Vassfjellet - Rye  Kart: Vassfjellet vest 1:15000

31/5 – 24/6

Kjell Arne Morland

kjell-arne@morland.no

95233532

4

Fremo, Ler
 Kart: Fremo Nord 1:10000

7/6  –  1/7

Audun Kleiven

audun.kleiven@getmail.no

41628505

5

Hangervåttan, Byneset

Kart: Hangervåttan 1:10000

14/6 –  5/8

Martin Melhuus

mart-mel@online.no

97698725

6

Råbygdmarka, Kvål     Kart: Råbygdmarka retro 1:25000

26/7 – 19/8

Reidar Solem

reidar.solem@outlook.com97718999
 

7

Anemarka/Kuba

Kart: Anemarka 1:7500

2/8  – 26/8

Ivar Keiserås

 ivar@keiseraas.no

93607888

8

Vassfjellet - Nord  Kart: Vassfjellet vest 1:15000

9/8 –   2/9

Kåre Onsøyen

kareonso@live.no

90082420

9

Skjøla
Kart: Skjøla 1:10000

16/8 – 9/9

Jens Arne Meistad

jens.arne.meistad@matematikksenteret.no

95756891

10

Øyberga - Finnseten
 Kart: Øyberga 1:10000

23/8 – 16/9

Sturla Sandvei

sturla.sandvei@gmail.com

92044006

Spesialinfo løype 5 - Hangervåttan: Ta av fylkesveg 6652 (Hangerslettvegen) på Spongdal. Etter noen km ta av en gårdsveg svakt til høgre og kjør gjennom gården Hangeråsen. Etter et par hundre meter kommer man til et kryss og der kan man parkere. 


Spesialinfo løype 6 - Råbygdmarka: Dette kartet er i målestokk 1:25000 fra 1962. Ikke akkurat nåtidens standard, men artig å prøve noe nytt.  Parker ved skotthyllbanen.


Spesialinfo løype nr 7 – Anemarka/Kuba: Normalt skal Kuba være tilgjengelig tørrskodd i august. Det anbefales at man sjekker ut dette før man legger ivei.


Spesialinfo løype nr 9 – Skjøla: Kartet er ikke helt oppdatert for ny hovedveg til Klæbu og parkeringsplassen. Så snart man har forlatt parkeringsplassen så er det ingen store endringer


Kartposen koster i år 200,- kroner (økning på 50 kr fra i fjor). Hvis flere i familien ønsker å registrere seg, kan du kjøpe ekstra klippekort for kr 50,- pr. pers. Dette kan kjøpes på Sportshuset. 

Alle som greier minst 8 av 10 løyper, leverer klippekort (+ pokal, hvis du har) til Sportshuset eller direkte til undertegnede innen 23. september 2019.

NB!  Husk å skrive navnet ditt på deltakerlista når du kjøper kartpose!

 GOD TUR!

Martin Melhuus
Mobil: 97698725
E-post: mart-mel@online.no