TURORIENTERING 2019

logo_turo.gif

I år fortsetter vi som i fjor. Tilbudet er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.


Årets turorientering har 4 kategorier turer.


  1. Grønn løype – er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol.
  2. Rød løype – en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste.
  3. Postplukk – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass.
  4. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. Turene gir hver 10 poeng.


I tillegg har vi fokus på funksjonshemmede, barnehager og eldre. Her vil Grønn løype være en fin aktivitet/tur. For disse er de grønne turene gratis.


Grønn løype - Melhus sentrum – øst- og vestsiden

Et godt utgangspunkt for disse er Melhus skysstasjon. Til sammen 30 poster/stolper som hver gir 2 poeng. Postene i denne løypen er stolper med rød og hvit topp, og hvor postkoden står på toppen av stolpen.


Rød løype – Vassfjellet sør og Skjetnemyra sør/Kregneskjølen

I år har vi valgt på røde løyper i Vassfjellet sør og fra Skjetnemarka/Kregneskjølen. Til sammen 30 poster som hver gir 2 poeng.

Turen i Vassfjellet har utgangspunkt fra Rye. Oppkjøring fra Melhus kirke.

I Skjetnemarka er det parkering ved skyteanlegget. Her er det parkeringsavgift. Se kart.


Postplukk – Vassfjellet sør og Skjetnemarka sør/Kregneskjølen 

I år har vi valgt på postplukk i Vassfjellet sør og fra Skjetnemarka/Kregneskjølen. Til sammen 30 poster som hver gir 2 poeng.

Turen i Vassfjellet har utgangspunkt fra Rye. Oppkjøring fra Melhus kirke.

I Skjetnemarka er det parkering ved skyteanlegget. Her er det parkeringsavgift. Se kart.

kjøringen til Skjetnemarka. Husk parkeringsavgift på Lauvåshaugen og i Skjetnemarka.


Toppturer

Passer fint til søndagstur med hele familien.

Vassfjellet (10 poeng) – parkering Lauvåshaugen på  Løvset. Se angivelse på kart. Husk at her er det parkeringsavgift med kun kontanter.

Høgåsen i Momarka (10 poeng) – parkering på parkeringsplassen ved innkjøringen til Skjertnemarka skianlegg/skytebane. Se angivelse på kart. Her er det parkeringsavgift som betales med SMS.


Felles informasjon

Postene står ute til og med fredag 13. september. Vi må nemlig ha ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.

Vennligst benytt de angitte parkeringsplassene. Husk parkeringsavgift der det er.

Vi bruker «flate» postmarkører, som kan være litt vanskeligere å få øye på enn de vanlige postskjermene. Dette har vi gjort fordi de andre ble så lett ødelagt / kommer bort. Postene er påført bokstavkode som påføres det vedlagte kodearket. Gi beskjed dersom noen poster er forsvunnet eller sterkt skadet!

Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no.

Du kan også registrere postkodene på nett. Gå inn på www.turorientering.no/melhusil. For å kunne registrere postkodene må du registrere deg om du er ny bruker og logg deg inn.

Dersom flere i en familie ønsker å bruke samme kartkonvolutt, må man kjøpe ekstra kontrollkort til kr 20,- for å bli registrert som deltager.

Kodearket eller kontrollkortet kan i tillegg til registrering på internett leveres/sendes til:

Stein Ivar Foss, Måssåvegen 11, 7227 Gimse, evt e-post sif@getmail.no innen 1. oktober.


Merkekrav/premiering

Merkekravet er differensiert i kategoriene med eller uten handikap. Kategoriene har en veldig «løs» definisjon og du fastsetter selv om du deltar med eller uten handikap. Vårt ønske er at de som ikke er så førlige også har muligheten til å sanke nok poeng i den grønne løypen for å nå merkekravene.


Merke

Uten handikap

Med handikap

Gull

Minimum 160 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 50 poeng

Sølv

Minimum 140 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 40 poeng

Bronse

Minimum 120 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 30 poeng

Gullmerke i 5 år gir bronseplakett, i 10 år sølvplakett, i 15 år gullplakett. Det deles også ut plaketter for 20 år, 25 år, 30 år etc. Dersom sølv-kravet innfris i to år, er det likeverdig med gull-krav i ett år. 

Den første gangen man klarer et merkekrav, får man merket gratis. Man kan bare få ett merke pr. år. Ellers kan man få kjøpt merker til kr 15,- pr stk. Plakettene er alltid gratis.


ÅRETS TUR-O-ER

På høstavslutningen trekker vi ut årets tur-O-er. Alle som leverer inn registreringsskjema eller registrerer seg på nett er med i trekningen av en flott premie.

Kan du tenke deg å finne ut mer om orientering og hva vi i Melhus IL orienteringen har av tilbud?

Gå inn på våre nettsider www.melhusorientering.no for mer informasjon. Her vil det ligge informasjon om avslutningskvelden når den nærmer seg.

GOD TUR! 

For Melhus IL O-avd.: Eivind Bakk (918 56 439) og Stein Ivar Foss (976 94 18).


Kartområder 2019


Sentrum øst - grønn tur, topptur til Vassfjellet fra Lauvåshaugen, samt rød tur og postplukk Vassfjellet sør fra Rye.
Sentrum vest - grønn tur, topptur til Høgberget i Momarka, samt rød tur og postplukk i Skjetnemarka sør/Kregneskjølen.

Turorientering

Velkommen

Da er årets turorientering satt ut og det er bare å finne fram turutstyret, kompass og godt humør.

I år har vi laget et nytt og utvidet tilbud til dere som ønsker å være med på turorientering. Tilbudet er utvidet slik at det er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Du får kjøpt konvoluttene med turorientering på
Sportshuset Melhus

og på nettet
turorientering.no

Skulle det være noen poster som er kommet bort, du mener er feil, feil postkoder osv... Gi tilbakemelding til Stein Ivar Foss, Mob: 976 94 418, E-post: sif@getmail.no.


God tur

Hilsen Kåre og Stein Ivar

Levert av IdrettenOnline