Årsmøte og medlemsmøte i o-avdelinga

Årsmøte og medlemsmøte i o-avdelinga


Tid


Årsmøtet avholdes 29. februar 2024 kl 19:00, 2etasje i klubbhuset Gruva. 

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. 

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteprotokollen.
  3. Årsmelding 2023 (se vedlegg).
  4. Årsregnskap 2023 (se vedlegg).
  5. Budsjett 2024 (se vedlegget).
  6. Valg. Det skal velges tre styremedlemmer for 2 år, ansvarlig for –Turo for 1 år, ansvarlig for Ukens løype for 1 år, kartansvarlig for 1 år og en person i valgkomiteen for 2 år.

Etter årsmøtet og en enkel servering, har vi medlemsmøte hvor vi diskuterer planer og ideer for årets sesong.

Sakspapirer for øvrig kommer her senest ei uke før møtet.

NB! Saker til årsmøtet må vær styret i hende innen 25. februar. Sendes til leder@melhusorientering.no


Årsmøtepapirer


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i MILO