Årsmøte Melhus IL - Orientering

Årsmøte Melhus IL - Orientering


Tid


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MIL O-AVDELING TORSDAG 25. FEBRUAR 2021 KL 1900 I GRUVA 1. ETASJE

Vi følger korona-restriksjonene fram mot møtet og skulle de endre seg til det verre, så tar vi møtet digitalt.

 

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteprotokollen.
 3. Årsmelding 2020 (se vedlegg). Melhus IL - O-avd - Årsmelding 2020.pdf
 4. Årsregnskap 2020 (se vedlegg). Resultatrapport - (2020-01-01 - 2020-12-31).pdf
 5. Arbeidsplan 2021(se vedlegg). Arbeidplan 2021.docx
 6. Budsjett 2021 (se vedlegget). Budsjett 2021.pdf
 7. Valg. Det skal velges to styremedlemmer for 2 år, ansvarlig for –Turo for 1 år, ansvarlig for Ukens løype for 1 år, kartansvarlig for 1 år og en person i valgkomiteen for 2 år (se vedlegg).
  Innstillingen fra valgkomiteen til valg ved årsmøte 2020.docx

 

Etter årsmøtet blir en pause med noe vått og tørt.

 

MEDLEMSMØTE (sånn i 8-tida)

 

Vi bruker å ta for oss det meste i dette møtet f.eks:

 • Vi diskutere litt inngående omkring rekruttering og treninger i lys av koronasituasjonen.
 • Turorientering og ukens løype.
 • Turer og samlinger.
 • Internopplæring.
 • Terminlista med arrangørveileder og egne løp.
 • Skoleorientering og All-idrett.
 • Kart.
 • Kolleksjon og design.

 

VEL MØTT TIL TILBAKEBLIKK FRA 2020 OG PLANLEGGING AV 2021

 

STYRET O-AVDELINGA

 

 

Eivind Bakk

918 56 439

eivibak@online.no

 Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte

Tittel: Årsmøte Melhus IL - Orientering

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med i møtet