Medlemsmøte i Gruva torsdag 8. september kl 2030

Postet av Melhus IL - Orientering den 6. Sep 2016

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I MIL O-AVDELING

TORSDAG 8. SEPTEMBER 2016 KL 2030 I KLUBBHUSET 1. ETASJE

SAKLISTE

1. Kort referat fra styret / hovedstyret / NOF: Økonomi/investeringer v/ Stein Ivar

2. Turorientering v/ Stein Ivar og Kåre: Status 2016 + planer 2017

3. Ukens løype v/ Martin: Status 2016 + planer 2017.

4. Kart v/ Audun B: Status kart:

5. Internopplæring: Løypelegging (generelt og OCAD) + Brikkesys + Annet?

6. Arrangement: Kort om sesongens løp; Bedriftsløp + Karuselløp + treningsløp + O6` er + litt om fordeling av kart og ansvarlige 2017-sesongen:

7. O-teknisk trening i marka + oppfølging av rekrutter + utnytting av treningsløpene i september/oktober

8. Rekruttering: Er det første året på lenge vi kan si at vi har en jevn strøm av rekruttering, eller er det en farlig tanke?

9. Vintertrening v/ Kjell Rune og Atle: Status 2016 + Opplegg 2017 ute/inne/o-teknisk. Vi har fått hallen i Brekkåsen skole mandager 1900-2100 og planlegge å bruke den til rekrutter. Vi har ikke sagt opp hallen på barnehagen kl1900-2100 og vi ser kanskje for oss å bruke den til innetrening for voksne, men at vi har felles løpetrening ute først sammen med rekruttenes andre treningskveld på onsdager.

10. Sosiale tiltak: Overnattingstur + markering av avslutninger av vår- og høstsesongene + Annet?

11. Allidrett + skoleorientering v/ Kjell Rune og Audun K: Status 2016

12. Løpsdrakter/overtrekk v/ Ingrid R og styret: Supplering?

13. Bruk av hjemmesida og sosiale media til informasjon og PR.

14. Treningsavgift? + Kjøre- og overnattingsutgifter ved overnattingsturer o.l.

15. Annet?

Fare for enkel servering!