Sprint er litt annerledes enn skogso-løp. Hva er viktig å huske på?

Postet av Melhus IL - Orientering den 19. Aug 2018


Her er noen smakebiter fra Sprintkartnormen

Sprintorientering er en fartsfylt, synlig og lettforståelig konkurranseform som tillater at o-løp kan arrangeres i tett befolkede områder. Sprintorienteringens varemerke er høy fart. Sprintorientering bygger på løping i svært høy fart i lettløpte parker, gater eller skog. Vinnertiden skal både for kvinner og menn være 12 - 15 minutter, helst i nedre del av dette intervallet. 

Målesokk i sprintorientering er 1:5000 eller 1:4000 og ekvidistanse er 2,5 eller 2 meter

Barrierer – Tykkelsen til svarte linjer brukes til å vise passerbarhet

· Barrierer, som for eksempel høye vegger, gjerder og stup, påvirker veivalg og må framstilles entydig. Derfor skal de framstilles med en tydelig, tykk, svart linje. 

· Hindringer som kan passeres, slik som gjerder og små skrenter, framstilles med en svart linje som er betydelig tynnere enn for barrieredetaljene. · Detaljer som svært lett kan passeres, slik som trinn og asfaltkanter, framstilles med en svært tynn svart linje. Dette prinsippet gjør det umulig å bruke vei- og stisymboler fra ISOM 2000 i umodifisert form. Den store målestokken til sprintkart gjør det mulig å framstille veier, traktorveier og stier i sin sanne form. Derfor er tykke, svarte linjer i ISSOM kun brukt til å framstille barrierer som enten ikke kan eller ikke skal passeres.

Det er forbudt å krysse barrierer 

For å gjøre sprintorientering rettferdig for alle løpere må det være forbudt å krysse detaljer som på kartet er framstilt som upasserbare, uavhengig av den reelle passerbarheten. Denne regelen er avgjørende av to grunner:

 · Det er umulig å bestemme en fast høyde for når hindringer blir upasserbare. Effektiv passerbarhet avhenger mye av utøvernes fysikk, for eksempel kroppshøyde og styrke. Hvis detaljer som er framstilt som barrierer på kartet er forbudt å krysse / passere, blir forholdene de samme for alle.

 · Noen områder og linjedetaljer i parker og byområder er det forbudt å krysse ved lov 

Følgelig må utøvere som ikke følger denne regelen, som er del av IOFs konkurranseregler, diskvalifiseres. 


Noen eksempel følger.


 

Stuptegnet er som i skognormen med tykk grunnstrek, men det er viktig å merke seg at det ikke er lov å forsere denne hindringen i sprintorientering selv om det er mulig å få det til!Tegnet for skrent er også lik skognormen og er lov å forsere. Viktig her er at skrenttegnet kan ha fallstreker (tagger) som hos stup, men selve grunnstreken er betydelig tynnere enn hos stupet.Forskjell på tettbygd (urbant) og mer spredtbygde områder

Til tegnet Passerbar mur er det å si at det skal kun brukes utenom tettbygd strøk og for murer lavere enn 2 meter. Høyere steingjerde skal tegnes med tegn 521.1. Her er ett av mange eksempel på at tegn er forskjellig fra urbant til ikke urbant område. Noen eksempel er stier, gangveier, traktorveier og veier. Disse tegnene er greie å skjønne og blir ikke vist denne gangen.

Tegnene for murer i sprintorientering er viktig å skjønne. Fargene er ensfarget svart eller grå og må ikke forveksles med bygninger som skal ha konturlinje. Lær forskjellen mellom Passerbar og Upasserbar mur der den siste er forbudt å forsere selv om det skulle være mulig. Disse tegnene er mye brukt på sprintkart i bratt terreng.Vanlig bygning, som er forbudt å forsere, har mørk gråtone som fyll, noe som er forskjell fra skognormen (helt svart). For Overbygg er gråtonen lys. Merk at forklaringa sier at Overbygg kan brukes som tegn for gjennomgang i bygninger.Grunnlinja i gjerde er litt tykkere i sprintnormen enn skognormen, men ellers er tegnet likt med ulike tykkelser for Passerbart gjerde (og med ett skråstrek) og Upasserbart gjerde ( to skråstreker). I likhet med murer er tegnene for gjerde svært viktig å skjønne, for Upasserbart gjerde er forbudt å forsere uavhengig av om det lar seg gjøre eller ikke. Merk også at tegnet Gjennomgang er lurt å se etter i et Upasserbart gjerde, for der er det naturligvis lov å krysse Upasserbart gjerde.Forbudte områder har lik farge og betydning som i skognormen.Dette symbolet for Forbudt område legges oftest på i løypeleggerprogrammet. Det har samme betydning som 528.1-symbolet men er i fiolett/purpur og benyttes for midlertidige sperrede områder. Merk at heltrukket linje betyr at det er merkebånd rundt Forbudt område, stiplet linje viser at det er merket litt her og der rundt område og når det er uten linje rundt er det ingen bånd i terrenget. Begge de siste symbolene medfører disk ved overtredelsel


Til slutt et oppsett som arrangørene av Midtnorsk mesterskap la ved i PM til sprinten på Oppdal.
Dette er noen av de viktigste tegna som kan føre til disk eller at feil veivalg blir gjort. Hele Sprintnormen kan lesses på NOF-sida.