Bli med på O-avdelingens romjuls-Tur-O.

Ikke forventet vi at Korona-situasjonen atter en gang skulle treffe julen på samme måte som den traff oss i fjor.

Vi i O-avdelingen ønsker på ny å gi dere et tilbud i julen om å komme seg ut og i aktivitet.

Her kan du gå, løpe eller sykle. Alt avhengig av værforholdene. Vi har satt ut 3 løyper i nærområdet med totalt 30 poster. 10 poster på Brekkåsen, 10 på Brubakken og 10 poster i sentrum. De fleste løypene og postene egner seg for alle, men det kan forekomme at enkelte poster er litt utenfor sti.

Løypene vil stå ute fra lille julaften torsdag 23. desember til søndag 9. januar 2022.

På hver post er det en bokstavkode som du må skrive ned. Fyll ut registreringskortet med postene/kodene du har samlet, og send dette til turo@melhusorientering.no, alternativ registrer postene på registreringsskjemaet online når du er ferdig.

Alle som har tatt minimum 20 poster er med i kampen om en uttrekkspremie som er gratis TurO-konvolutt med en overraskelse. I tillegg kan det også bli noen tilleggspremier. 

Ber om at alle forholder seg til gjeldende smitteregler. Ingen berøring av postflagg.

Samtidig vil vi ønske alle o-interesserte ei riktig god jul og et godt nytt år.

God tur :-)

- Brekkåsen løype 1
- Sentrum løype 2
- Brubakken løype 3
- Registreringsskjema romjuls tur-O

Alternativt kan du registrere og sende inn på registreringsskjemaet nedenfor.

- Online registreringskjema romjuls tur-O