Melhus IL - Orientering

125 år for idrettslaget har gått raskt. Orienteringsavdelingen er yngre og fylte 75 år i 2021. Når vi nå runder 125 år fyller O-avdelingen 77 år. 77 år er ganske lang tid, men er også så kort at vi har hatt tidsvitner med oss til nå fra den årgangen avdelinga ble stiftet og hadde sine første gylne år utpå 1950-tallet. Det er av stor betydning for forståelsen av vår lille historie i ei lita avdeling i Melhus idrettslag. At flere av veteranene har vært aktive inntil nå, er en stor styrke og det sier veldig mye om O-sportens særegenhet: Gammel og ung på samme startstrek!


Det meste har endret seg i o-sporten og mange av forandringene har skjedd i de siste 25 årene. Den største endringen har nok den tekniske utviklinga forårsaket. Kartproduksjon, tidtaking og internettets mulighet til å nå mange i PR-sammenheng og formidling av resultater og opplevelser i tekst og bilder. Vi har fått nye måter å utøve sporten på som sprint, presisjonsorientering, stolpejakt og handikap-orientering og mange nyanser av løyper og klasser.


Store endringer dette, men er det kanskje bare en annen innpakning av kjernen i skogsporten? Skogen eller fjellet er arenaen, kart og kompass er redskapen og løype på kartet er jobben – du alene i naturen.

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, tre Automatisk generert beskrivelse
ET KORT TILBAKEBLIKK FRA STARTEN 


Orienteringssporten hadde sin spede begynnelse i 1920-åra i Sverige og Norge og fikk en viss utbredelse fram til 2. verdenskrig. Etter krigen ble det en rask økende interesse som førte til at forbund og kretser ble dannet. Da o-avdelinga i Melhus idrettslag ble stiftet 1. desember 1946 var det som å tenne ild i tørt gress, med mange oppmøtte når det ble invitert til o-kurs. Interessen holdt seg til midten av 50-tallet – da kom den første av mange bølgedaler kom med den dypeste på midten av 60- tallet. Fra omkring 1970 og de neste 25 årene har avdelinga blitt større og bølgene ikke så store.  
Vi er oftest ute i friluft, men vi garderte oss etter hvert med presenning og telt som krypinn. O-løp rundt 1950 var nærmest kjemisk renset for damer, men det endret seg ganske fort. Løpene fikk ikke bare ei løype som i starten, men mange løyper og ikke minst mange klasser og nivå.  


Turorientering og Ukens løype kom på tapetet som o-trim for folk flest i 70-årene. 


Store kontraster var det med kart der svart-hvite kart med falske stedsnavn fram til langt ut i 60-åra ble til 5-farget trykk i stor målestokk rundt 1990. Løypepåtegning gikk fra selvpåtegning post for post under løpet via kartoppslag ved start til løypetrykk på egen trykkemaskin.   


Arrangørene kunne etter hvert glemme å kalle ut postmannskap når klippetenger ble vanlige på 70-tallet og sist i 90-årene kom løper-brikken og arrangøren kunne få rett løpstid og den ga beskjed om løperen hadde vært på postene. Sykkel eller buss er etter hvert byttet ut med bil som framkomstmiddel til løp og trening. 


I sekretariatet er stoppeklokker og minutt-lister erstattet med klippekort og elektronisk løpsklokke. Og arrangementsutstyr ellers? Ja, det startet med at alle tok med litt av sitt hjemmefra i ryggsekken som blyanter, øks, spett og hammer og som endte på 80- og 90- tallet med innkjøpt utstyr oppbevart i henger eller på «o-loft».  Kart over Vassfjellet sør fra 1948


SÅ OVER TIL VÅRE SISTE 25 ÅR. 


HER BLIR SYNLIGHET VIKTIG - OG FACEBOOK ERSTATTER PLAKATER OG ANNONSER 

Det er alltid moro å løpe o-løp, men det blir litt kjedelig dersom det er bare noen få hver gang. Derfor har rekruttering og PR vært helt nødvendig helt fra første dag. I starten var det noen som snakket sammen og fikk mobilisert venner og kjente som er en kjent og god metode også i dag . Plakater, annonser og utdeling av skriv i skolen har også fungert godt. I år 2000 startet vi opp med vår første hjemmeside som etter hvert er den viktigste formidlingsplattformen i avdelinga. Hjemmesida ble ganske snart supplert med epostvarsel og de siste 10 årene med profilering over Facebook og Instagram i tillegg, der bilder og videoer supplerer teksten. Vi har også blitt mer synlig «på bygda» med årene. Den broderte o-skjermen fra 1976 er erstattet med vimpel.  

Løpsdrakten hadde en hvit/rød fargekombinasjon I åra 1985 til 2005, men da kom MIL-fargene svart/hvit igjen i løpsdrakten som vi hadde det noen år før 1985. Kolleksjonen er blitt forbedret flere ganger som da den ble tettsittende i 2006 og enda bedre med 2013-utgaven fra Trimtex med mer behagelig stoff, lufting og «leddet kne». Overtrekks-drakter med logo og tekst startet det med i 2013, først med sommerovertrekkdrakt fra Trimtex. 

 

De som jobbet mest:  

Audun Kleiven som var hjemmesidens redaktør fra 2000 til 2011 med eget program. Stein Ivar Foss og Eivind Bakk overtok jobben i 2012 med Klubben Online-system. Stein Ivar Foss har videreutviklet profilering på sosiale media og kjørt internopplæring for betjening av bl.a. hjemmesida.  Ingrid Rønning og Klara Storler har hatt ansvar for bekledning. 

HVORDAN FANGES OG FORMES EN O-LØPER?  


Nybegynneropplæring er helt vesentlig skal rekrutteringa sikres. Helt fra oppstartsåret er nybegynnerkurset, i en del varianter sentralt og var der rekrutter får sine første kunnskaper om orientering. Slik har det vært helt til de aller siste åra med ganske godt oppmøte. I 2014 møtte ingen på nybegynnerkurset, mens det derimot var stor «oppstandelse» ved Melhustorget samme vår under Finn Fram Dagen. Dette arrangementet er svært synlig, og vi plukker hvert år inn noen nye utøvere den dagen. Tida har endret seg. 


 

Et bilde som inneholder himmel, person, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Nima Nuhoo, Mootii Tadesse, Tariku Daka, Oliver Juhasz  og Krisztina Staedel får representerer de over 60 deltakerne som kom på Finn Fram Dagen finale i kveld.


En annen rekrutteringsarena er skolen der flere av våre løpere har gjort en god gjerning som lærere. I de senere årene er det kommet inn tilrettelagt opplegg fra o-forbundet som Gildesprint/Skolesprint der vi også noen år ga opplæring til noen lærere i orientering. I 2011 gikk o-lagene i Melhus sammen og kjøpte inn skolesett til alle grunnskoler i kommunen. Settet består av postutstyr, tidtakerutstyr og løper-brikker og vi ga skolene opplæring i bruken. Settene skal kunne brukes av skolen i gymtimer og friluftsaktiviteter ellers. Skolesprinten har blitt arrangert nesten hvert år på skolene siden 2003, oftest med opplegg fra o-avdelinga og har mange ganger tilbudt heldagsopplegg i skogen for barna. Populært for elever og lærere der det hvert år kan være rundt 350 elever fordelt på 3 skoler. Tilbudet i skolen ble fra 2016 utvidet med arrangement på Verdens o-dag i mai hvert år. Etter hvert kom også ungdomsskolen og Øya videregående skole med. Det har vært stas å være en del av flere hundre tusen andre o-løpere verden over! 


All-idrett har også ønsket o-aktivitet i sine opplegg som vi har drevet med siden tidlig i 90-årene og det startet med grupper på Høyeggen og Gimse og Brekkåsen fulgte etter i 2007. Litt jobb er det og kanskje ikke den store læringa for barna, men vi mener vi får sådd frø som kan spire om noen år både hos barn og voksne. 


Men det er flere grep som er blitt gjort: Ekstra stas er blitt gjort med premiering etter klubbmesterskap. Etter endt sesong er det alltid oppmerksomheter til ungdommene etter en lang sesong. O-troll-leir og kretsens Østersundstur er også eksempler på miljøskapende arrangement for ungdommene som ofte har med MIL-løpere. 

 

De som jobbet mest:  

I skoleorientering, All-idrett og nybegynneropplæring disse 25 åra har Audun Kleiven, Ivar 

Keiserås og Eivind Bakk vært mest aktiv. Finn Fram Dagen er organisert av Kjell Rune Logan Halvorsrud og Stein Ivar Foss. Ungdomsleirene og opplæring av ungdomsgruppa er det Atle Pedersen som har stått for. 

 

 Et bilde som inneholder tre, utendørs, person, bakke Automatisk generert beskrivelse
 
Ivrige deltakere fra allidretten får prøvd seg på orientering på Nordgardsmyra på Gimse.

 

Et bilde som inneholder gress, person, tre, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Fra venstre Sander Sandmo, Eirik Skurdal, Andreas Aagensen, Oskar Storler, Peter Prytz Jensen, Håkon Werner Øfsti, Martin Aune, Erik Tofte Jr., Johannes Halvorsrud, Ørjan Sæter, Espen Karlsen , Kristoffer Lerli.

 

Et bilde som inneholder person, innendørs, poserer, gruppe Automatisk generert beskrivelse

Spreke jenter på vintertrening på Brekkåsen skole: fra venstre: Vårin Wold Finstad, Hanne Døhl, Hannah Elise Meyer Olsen, Ingrid Trondvold, Ingrid Prestmo og Signe Holm Klemmetsvoll.


ØVE, ØVE JEVNT OG TRUTT OG TAPPERT DET ER TINGEN 

For å holde på de nyervervede har det vært vanlig med oppfølging i treningsløp og det har vært arrangert mange løp opp gjennom årene, der vi sporadisk samarbeidet med naboklubben fram til like over år 2000. Treningsløp er en fin anledning til å øve inn god o-teknikk sammen med veileder.

 

Felles trening og møter utenom sommersesongen har blitt gjort flere ganger som rundt 1980 og på midten av 1990-tallet også sammen med klubber blant lag i OG-karusellen – da med innleid trener. Så skulle det gå 20 år før det ble tatt opp igjen. Vi har i disse årene hatt mange innom våre treninger. Noen har falt fra, men vi har også fått mange voksne og noen ungdommer som deltar jevnlig i treninger, løp og arrangement. Blant disse var det flere som ønsket et tilbud vinterhalvåret med løping, øvinger i o-teknikk og styrketrening.  Høsten 2013 startet vi med vintertrening for voksne i Brekkåsen Idrettsbarnehage med løpetrening først og styrketrening inne etterpå. Året etter startet vi opp med innetrening for rekruttene på samme sted og påfølgende vintersesong blir det ett parti med rekrutter og ett med voksne i barnehagen og ett med ungdom i Brekkåsen skole i tillegg til voksentreninga. Fra 2019 var det bare voksentrening og den ble flyttet til Høyeggen skole etter Covidutbruddet mars 2020. Vintertreninga ser ut til å være miljøskapende og faktisk en god måte å rekruttere nye på, da det ikke er nødvendig med god o-kunnskap for å delta.

 

De som jobbet mest:  
I nybegynneropplæring: Ivar Keiserås, Audun Kleiven og Eivind Bakk. Koordinator for vintertreningene for voksne er Kjell Rune Logan-Halvorsrud. Fra 2014 hadde Atle Pedersen og Eivind Bakk treningsansvar for rekrutter og ungdommer.


Et bilde som inneholder gress, utendørs, person Automatisk generert beskrivelse

Ikke bare alvor, men også lek og moro. Her er Eirik Skurdal, Oskar Storler, Håkon Werner Øfsti i annen aktivitet enn å jakte poster. Fra Gjenvollhytta i Klæbu.


Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

Fra treningsløp på Hollumsåsen. Martin Melhus serverer kaffe etter løpet.
 Fra venstre Steinar Seehus, Johannes Halvorsrud, Martin Melhus, Eivind Bakk, Frank Egil Holm og Hege S Melhuus

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, bord, arbeidsbord Automatisk generert beskrivelse

Man må være kreativ når snø og is preger det vanlige løpsterrenget.
Da må terreng og kart tilpasses lokalene. Her fra vintertreningen på Brekkåsen idrettsbarnehage.


K-LØP – MNM – VITALO-CUP – BOL – OCAD – BRIKKESYS


Det er nødvendig at vi har nok medlemmer som kan noe med nybegynneropplæring, løypelegging, hjemmesida og tidtaking med Brikkesys. Derfor har det hver vinter blitt holdt kurs i en eller flere av «disiplinene». De fleste internt, men også noen ganger sammen med andre klubber.


Disse årene har stått i dataens og internettets tegn og det krever ekstra opplæring internt. Elektronikken har endret o-sporten på den måten at vi gjør jobbene raskere og at alt kan gjøres av medlemmer i klubben.


O-sporten tok i bruk elektronisk tidtakerutstyr (EKT) sist på 90-tallet. Vårt første arrangement med EKT var fra Bjønnabakken i 1999 der Byåsen hjalp oss med tidtakinga. Året etter fikk vi hjelp av Gaula på samme plassen, men fra 2001 under et kretsløp med direktepåmelding har EKT vært en del av våre arrangement som vi behersker selv.


Året etter, i 2002 gikk vi til anskaffelse av E-Timing dataprogram og brukte det samme året i stafetten i Midt-Norsk mesterskap. Siste skuddet på stammen er Brikkesys-programmet som brukes til påmelding, tidtaking og postkontroll og det ble tatt i bruk i OG-karusellen og i orienteringslagene fra 2010. O-avdelinga har siden 2001 hatt egen PC til tidtaking.


Samtidig med at EKT ble introdusert, startet karttegning på data og vi var tidlig ute. Knut Rø tegnet vårt første kart på data i 1996 og siden har ikke manuell rentegning blitt gjort. I 2006 kjøpte vi inn karttegner- og løypeleggerprogrammet OCAD og installerte det på egne datamaskiner og etter at vi kjøpte inn en ren løypeleggerversjon i 2014 har mange i laget lært seg å bruke det til løypelegging sommer som vinter. De siste åra har det enklere løypetegneprogrammet Purple Pen blitt brukt av de fleste i klubben.


Se videoen fra Midt-Norsk Mesterskap på Kvikne 2021.
Ikke alltid like fristende...


Kretsløp har blitt arrangert jevnlig siden sist på 50- tallet, de seneste år innbefattet både KM i sprint, mellom- og langdistanse. Likeens har vi tatt vårt årlige løp i MLG-cupen (Melhus – Leik – Gaula), siden kalt OG-karusellen (Orkla – Gaula). Kretsløp i nattorientering og Ungdomsløp har vi også prøvd. En av de større oppgavene er nok stafetten under Midt-Norsk Mesterskap 2002 på Bjønnabakken med over 300 deltagere: 79 lag og individuell start og der vi hadde 25 funksjonærer i sving. Fra 2008 har vi hatt ett, og noen ganger to bedrifts-o-løp i året med stor deltagelse hvert år med opp mot 350 i noen løp.


Siste 8-10 årene har o-avdelinga hvert år hatt et eller annet tilbud hver uke med unntak av ferier: K-løp, BOL, karusell-løp, 8 treningsløp inkl. noen natto-løp, 6 O6`er-løp og over 20 vintertreningskvelder. 


De som jobbet mest:
For opplæring i bruk av hjemmesida og Brikkesys. Stein Ivar Foss. Opplæring i løypetegning i OCAD: Audun Bakk, Eivind Bakk og løypetegning i Purple Pen: Atle Pedersen. Fra KM Langdistanse i Vassfjellet – Hyggeligflekken - 2015


«BOMMET PÅ 5. POSTEN – HER MÅ KARTET VÆRE FEIL!» 


Vet en ikke bedre, kan en komme til tro at ved første gangs synfaring av et terreng er jobben gjort. O-løperen vet bedre: Det hogges litt her, nydyrking her, ny kraftlinje, kratt kommer opp etter hogst, ny skogsvei og orkaner som «Ivar» legger skogen flat. En evig «kamp» mot naturkrefter og menneskelige inngrep.


Synfaringsarbeidet i marka er faktisk nokså lik i dag som for 50 år siden. Forbedringene ligger i kartgrunnlaget med stadige forbedringer bl.a. med lett tilgjengelige laserkurver og vegetasjonskart. Også dagens rentegning på data med gode utskriftsmuligheter for videre revidering, gjør det lettvint med små revisjoner uten at det behøves å trykke opp kartet. Kartnormen for ordinære kart ble ikke endret vesentlig denne perioden, men normen for sprintkart var ny.  O-avdelinga har kart i følgende områder: Sjetnmarka, Øyberga, Vassfjellet vest, Gimse, samt sprintkart Melhus fra Brekkåsen-Brubakken/Høyeggen. Synfarere har vært Ivar Keiserås, Eivind Bakk, Audun Bakk og Atle Pedersen.


Kart Vassfjellet
Kart Vassfjellet
Kart Vassfjellet


TRIM MED MENING


Turorientering er blitt like tradisjonelt som et ordinært o-løp, og O-varianten passer for alle. Siden starten i 1971 er det naturlig at det blir brukt opp igjen våre egne kart, men det er nesten alltid med et kart fra våre nærområder som Leinstrandmarka, Skjøla, Vassfjellet SØ, Lundamomarka, Stranda og Buvikmarka. Tradisjonelle poster er gjennom åra krydret med nærposter, navnekart, temaposter og nå sist med graderte turer som Toppturo og sentrumsposter. Fra 2013 ble turorienteringskart ferdigtrykt med postene på kartet og lagt i posene. Deltakerne har nå også kunnet kjøpe kart og rapportere kodene på nett. 


Deltagelsen har i disse 25 årene variert mellom 20 deltagere på 90-tallet til mellom 30 og 41 deltagere etter årtusenskiftet, men med en markant økning under Covid 19-pandemien med over 50 deltagere. Deltakelsen ligger noe bak i oppslutningen fra sist i 70-årene med opptil 90 deltagere. Som et supplement har det i noen år vært arrangert mini-turo i forbindelse med jul og påske.  
 

Deltakere i turorientering som har 10 godkjente år eller flere gjennom tidene:

 


De som hadde ansvaret:  

Bjørg Singstad 1997, Trine Sunnset 1998-2000, Ingjerd og Martin Melhuus 2001, Kjell Arne Morland 2002-2007, Ingrid og Jan Petter Opedal 2008-2014 og Kåre Onsøyen / Stein Ivar Foss 2015-2018. Stein Ivar Foss og Eivind Bakk 2019- 2020. Stein Ivar Foss og Martin Melhuus 2021.  Stein Ivar Foss og Frank Egil Holm 2022-2023.

 
 


 

Ukens løype har nå gjennomført sitt 47. år og er fortsatt ved godt mot! Opplegget er svært likt det som ble tatt i bruk i 1976: Ei løype blir satt ut hver uke i 10 uker gjennom sommeren og skal det bli premie må det være 8 løyper som er godkjent. Løypa har blitt litt kortere og henger ute litt lenger enn i starten. Det er ellers et sinerikt premieringssystem, der utfordringa hele tida har vært å finne passe utmerkelser etter hvert som runde deltager-år passeres. Det er virkelig verdt å nevne at Ivar Keiserås bare har mistet 3 år siden starten og står nå med 44 godkjente UL-år! Antall konvolutter som er solgt varierer i perioden mellom 15 og 32. 


Ivar Keiserås og Martin Melhuus i ivrig prat om «noe» innen o-sporten.

 

 

Deltakere i ukens løype som har 15 godkjente år eller flere gjennom tidene:De som hadde ansvaret:  

Leif Bedin 1997-2001, Ivar Keiserås 2002-2012 og Martin Melhuus 2013-2020. Kjell Rune Logan-Halvorsrud 2021-2023  


OG VINNEREN ER ….


Vi har vært gjennom en periode fram til de siste årene hvor vi har hatt liten deltagelse i terminfesta løp og få som har oppnådd de virkelige gode resultater.


Audun Bakk har i årene fra 2006 til i 2021 deltatt mest aktivt av våre utad. Seier i KM klasse H35- i 2006, NM-deltagelse i 2007, også SkiO med plasseringer rundt 20 og 4. plass i KM H21- i 2012 i Momarka. Han tok sølv i 2017 og 2019 og gull i H45- i Midt-Norsk mesterskap i 2018 og gull i KM i 2018.  


Hege Solhjem Melhuus har oppnådd både sølv- og bronsemedaljer i Midt-Norsk mesterskap i 2015 og 2016 og kretsmester i sprint i 2018. I 2021 fikk Hege KM-gull i både mellomdistanse og sprint!  


Atle Pedersen tok MNM-gull i sprint i 2017 og gull i mellomdistanse i KM i 2021, Stein Ivar Foss tok sølv i MNM samme år (2017)


John Lerli tok sølv i H55- i KM i 2019. 


Brødrene Kristoffer og Johannes Lerli må fremheves med en rekke sterke prestasjoner i ungdomsløp mellom 2015 og 2022. Dette førte til at eldstemann  Kristoffer tok sprinttrøya i 2020 i klassen H15-16. Han deltok dette året også i Hovedløpet med en solid 14. plass. Yngstemann Johannes tok sprinttrøya  i 2022.


Lagmessig er det mest spennende med Orkla Gaula karusellen.  


Individuelt har mange gjort det godt sammenlagt i perioden. Audun Bakk, Ivar Keiserås, Stein Ivar Foss, Atle Pedersen, Kristoffer Lerli har individuelle løypeseire i års-sammendraget. Etter en svak innledning av perioden har det etter årtusenskiftet gått jevnt bra for  laget med stort sett 2. og 3. plasser sammenlagt i sesongen. Fra 2012 har vi igjen klart lagseieren i enkeltløp og i 2014 klarte vi å få ett napp i pokalen. Året etter ble det igjen et lite tilbakefall med 2. plass, men vi kom veldig sterkt tilbake i 2016 med en overlegen lagseier etter en flott mobilisering. Så endelig i 2017 tok vi 3. og siste napp i pokalen etter en overlegen sammenlagtseier! 


I 2018 ble det ikke kåret noen lagsvinner i karusellen, men Melhus vant ganske klart i 2019 og har dermed fått det første nappet i ny pokal. Årene under Covid 19-pandemien var 2020-karusellen avlyst og 2021- utgaven redusert til individuelle løp og stafett. Dette året klarte vi å ta ett napp i stafett-pokalen med seier i Klæbu – stafettseier hadde ikke Melhus da hatt siden 2001. 


Det er verdt å merke seg at vi hadde mange ungdommer med i årene 2015-2018 som førte til at vi under Midt-Norsk mesterskap på Oppdal i 2018 hadde 20 deltagere fra MIL


Et bilde som inneholder gress, utendørs, person, himmel Automatisk generert beskrivelse

Hege Solhjem Melhuus er medaljegrossist i mesterskap.


Et bilde som inneholder utendørs, person, himmel, gress Automatisk generert beskrivelse

Audun Bakk - vinner Midt-Norsk

Fornøyde vinnere i MNM 2017: Stein Ivar Foss (sølv) og Atle Pedersen (gull).

Gimse by Night

JO MERE VI ER SAMMEN, JO GLADERE VI BLIR


  


«Å gagne og fornøye, ha alltid det for øye” ledet oss fram til 2019 til ny profil og vi skiftet til «Idrettsglede for alle».


Idrettslagets motto passer særs godt for o-avdelingens virke hvor mottoet er «Orienteringsglede for alle». Ingen betviler nytten av å ha god kunnskap om kart og kompass, men orientering er best sammen med andre. Og skal vi over tid samles om o-sporten må det være et godt læremiljø og ikke minst være et godt sosialt miljø. Turer har blitt gjennomført nå og da, gjerne i forbindelse med løp utenbygds. Bussturene til løp i 50-åra er det flere som husker. Mer lokalt er det lett å huske O-sportens dag som særlig OL Gaula var ivrig med og som vi deltok i første halvdel av denne perioden. I 2000 hadde vi overnattingstur til Ellingsvatnet med innlagt klubbmesterskap – stor deltagelse! Deretter ble det ingen utfart før vi i 2014 deltok i Midt-Norsk mesterskap i Stjørdal/Meråker med overnatting i Teveldalen. Året etter var vi i Orkdal, også der ble det overnatting og 2016 ble det tur i forbindelse med MNM i Os/Dalsbyda med overnatting i Røros og siden har det blitt fellesturer med overnatting til alle Midt-Norsk mesterskap som er blitt avviklet. De aller siste åra har vi også hatt med løpere i Sommerløpene i Nord-Østerdal, noe vi ikke har hatt siden de het Dølauka. 


I de siste årene har vi markert klubbmesterskapet og siste trening før jul med litt ekstra tilstelning.  


Den markeringa som er blitt en institusjon er sesongavslutninga med Lommelyktløpet. Helt siden 1985 har sesongavslutninga blitt innledet med et natto-løp før en lett servering og premieutdeling for sesongens aktiviteter inn. Arrangementet har i alle år vært populært og det samler ung og gammel der de unge har preget lommelyktløpet. Det har flere gange vært rundt 30 oppmøtte på Bjønnabakken som nesten alle år har vært samlingssted. Premieutdelinga ble i 2021 lagt til Gruva under 75-årsjubileet i desember. 

  

Et bilde som inneholder snø, gå på ski, utendørs, gruppe Automatisk generert beskrivelseO-SAKSET FRA PROTOKOLLER OG ANDRE KRAFTUTTRYKK

 

1997: «Fredag 29. november1996 var det jubileumsfest i Gruva med ca. 50 gjester. Festkomiteen bestod av Ivar Keiserås, Ingjerd Melhuus, Bjørg Singstad og Jens Olav Singstad. De hadde virkelig klart å legge alt til rette for en fin og minnerik kveld med god underholdning og servering.»


1998: «Da student-VM ble arrangert samme uke (som KM sprint) dukket det også opp 14 italienere, en fra Japan, Australia og Finland for å være med. De klarte ikke å slå alle trønderne.»


1999: «Årsaken (til økning av rekrutter) kan være at styret før sesongen satte opp en terminliste for barna hvor de fikk poeng etter hvilken av våre aktiviteter de deltok på. Premien var gavekort …»


2000: «Hjemmesida var et forsøk. Til neste år vil arbeidsinnsatsen veid opp mot nytteverdien bli nøye vurdert.»


2001: «Styret har vurdert situasjonen slik at EKT har kommet for å bli og vi vil fra neste år bruke det aktivt i store og mindre løp.»


2002: «Med et overskudd fra MNM med ca. kr 30 000 og utbetaling av Spillemidler for nærkartene på Høyeggen / Svartåsen er årets regnskapsår for o-avd. svært gledelig. Som største utgiftspost er investeringene på EKT-utstyr med netto kr 28 428,21.»


2003: «Melhus var faktisk lenge med å kjempe om seieren (OG karusellen), men etter en noe tammere avslutning enn start, havnet vi på en klar 3.plass med en rekordhøy poengsum.»


2004: «Gildesprint er et rekruttopplegg for skoleungdom i 5.-7. klasse som vi prøvde på Høyeggen skole i fjor. I tillegg til Høyeggen ble også Gimse med i år.»


2005: «Sesongstart hadde vi 27. april fra Vanntanken på Løvset. Det var første kvelden for nybegynnerne der 30 personer var oppmøtt.»


2006: «O-avdelinga er først og fremst en breddeklubb der det viktigste er å få til «trim med mening», men vi prøver også å hjelpe fra de som vil satse på å lære o-faget grundigere.»


2007: «Vi har en nedgang i antall nybegynnere i år, men vi tror vi kan klare å få med flere neste år.»


2008: «Vi hadde færre deltagere og manglet deltagere i noen løyper. Vi klarte 5. plassen sammenlagt. Leik vant med Gaula på 2.plass.»


2009: «Vi må gi en ekstra applaus til Kristin Åsen og Esten Melhuus som deltok på alle løpene i Orkla – Gaula karusellen 2009.»


2010: «Tross mange gode tilbud har nyrekruttering nærmest vært fraværende i 2010 og bør prioriteres enda sterkere kommende sesong.»


2011: «Sesongen 2011 har vært preget av at et mindre antall personer har deltatt på våre aktiviteter …. Ingen er av den grunn knust, så vi vil fortsette også kommende sesong for å øke rekrutteringa.»


2012: «Etter flere år uten klubbmesterskap arrangerte vi det igjen i år på Øybergkartet den 22. august med 14 deltagere i alle aldre. Ikke det store oppmøtet, men en god start.»


2013: «Utetreninga har på grunn av den snøfattige vinteren oftest gått i terrenget på Gimsekartet enten med vanlig løype- eller korridororientering, mens resten av treningene har vært gateo-løp.»


2014: «Oppmøtet var godt og med hele 26 deltagere første trening etter Finn Fram Dagen, tyder på at denne hadde en god effekt …. Deltakerne fikk så saft, kaffe, vafler og ei diger lukket valnøtt med inskripsjon med tema over seieren i OG karusellen og sponset av Melhus bakeri.» 

«På en o-trening tidlig på sesongen spør Espen et godt spørsmål: "Et grublimatistisk spørsmål, trener! Hvordan stiller man egentlig inn et kompass?" 


2015: «I tråd med orienteringsforbundet ble det i år lagt opp til flere typer turer som skulle dekke alle kategorier (Turo).» 

«Langt ut i gruppetrening i Svartåsen der noen er usikker på om det skal være lang eller kort variant. Kåre avgjør: Vi tar turen oppover – kvelden er allerede ødelagt!»


2016: «Med det (seier i karusellen) ble det egentlig utklassing i lagkonkurransen der vi var 1650 poeng foran Leik og 6000 poeng foran Orkanger.» Alt: «Atle treffer en rekrutt som er litt oppgitt i nærheten av en post under Lommelyktløpet: Bra du kom. Trodde jeg skulle dø alene.»


2017: «I tillegg har vi deltatt på hovedløpsprosjektet til STOK.  Det var veldig stas at Melhus stilte med 8 - 13 ungdommer på kretsens samlinger. I tillegg deltok 11 ungdommer og på kretsens vårtur til Bjugn». «Vi markerte slutten på orienteringsåret 2017 med gateløp på Brekkåsen kalt Toill-o-løp. Audun Kleiven hadde laget løype på et spesielt kart hvor fire biter var limt sammen og to var til og med snudd opp ned». 


2018: «Særdeles god stemning i Melhus-leiren (tross snittemperatur på 2-3 grader og jevnt regnvær gjennom helga) både ute i skogen, på samlingsplass før, under og etter løp, samt på overnattingsplassen vår, gjør sitt til at ny felles-tur allerede er under planlegging til 2019 (MNM Oppdal)».


2019: «Ekstra moro var det at våre rekrutter holdt hodet kaldt og løp fine løp, der vi etter 1. veksling hadde 2., 3. og 4. beste lag (Karusellstafett Hølonda). Det ble resultatet i mål også.»


2020: «Landet ble råket av Korona-viruset for fullt i mars og landet ble nedstengt fra 12. mars. Vi gjennomførte treninga kvelden før som vanlig, men etter det har det vært en helt spesiell o-sesong. En stor del av arbeidet i avdelinga har gått med til å planlegge og tilpasse oss stadig endrede smittevernregler.»


2021: «Det var komitelederen for Det sorte kompass, Atle Pedersen som stod bak design, begrunnelse og utdeling av prisen.» «Slik var det ikke denne gangen og litt etter litt kommer man til posten man skal ha. I hvert fall den som er tegnet på det kartet man egentlig ikke skal ha. For det viser seg at koden på posten som er rett post etter kartet, men som man ikke skal ha, ikke stemmer med postbeskrivelsen på arma som man heller ikke skal ha». «Da blir man jo disket!!     - eller blir du det.  Nei ikke hvis du passer på å ta riktig, feil kart».  HEDER OG ÆRE 


Fortjenestemedalje: I 2017 fikk Atle Pedersen, Stein Ivar Foss, Trine Sunnset, Martin Melhuus og Audun Bakk tildelt MIL`s fortjenestemedalje med diplom for betydelig bidrag til avdelingas drift.  Kjell Rune Logan-Halvorsrud fikk fortjenestemedaljen i 2020 og Hege Solhjem Melhuus fikk fortjenestemedaljen i 2021.


ÆRESMEDLEMSSKAP: I 1999 fikk Eivind Bakk tildelt MIL Æresmedlemskap med diplom og i 2017 fikk Audun Kleiven også tildelt MIL Æresmedlemskap.


ÅRETS GULL O-SKO: Det er en miljøpris internt i o-avdelinga opprettet i 2018 etter forslag fra Martin Melhuus. Det følger både beskrivelse av tilblivelse og kriterier for tildeling med. Prisen tildeles hvert år og det er en vandrepris til de som har bidratt særskilt til et godt miljø i avdelinga. De som har fått Årets Gull O-sko er i 2018 Stein Ivar Foss, 2019 Martin Melhuus, 2020 Kristoffer Lerli, 2021 Trine Sunnset og 2022 Hege S Melhuus.
DET GYLNE KOMPASS: Tildeles de som har gjort rare ting i løp eller trening som ikke er hverdagslig. Litt flaut kanskje for utøveren der og da, men morsom i ettertid. De som har fått Det Gylne Kompass: I 2017 Håkon Wærnes Øfsti, 2018 Kåre Onsøyen, 2019 Kjell Rune Logan Halvorsrud, 2020 Hege Solhjem Melhuus, 2021 Johannes Halvorsrud (for stor positivitet) og 2022 Eivind Bakk. I tillegg dukket det i 2021 opp en spesialversjon «det sorte kompass» som ble tildelt Stein Ivar Foss.

 Koronatiden 

Landet ble råket av Korona-viruset for fullt 12.mars 2020, landet ble nedstengt, og det var ulike restriksjoner helt fram til april 2022. Kjell Rune Logan-Halvorsen ble utnevnt til smittevernansvarlig i avdelinga. Alle konkurranser var mer eller mindre avlyst fram til sommerferien de to åra. Vi måtte bl.a. utsette ungdomsløpet i juni og OG-karusellen ble også avlyst i 2020 og delvis i 2021. Høstsesongen ble delvis gjennomført som terminfesta med sterke restriksjoner i arrangørformen og hver høst økte smitten og vi fikk korte perioder med nedstenging etter nyttår. Til tross denne situasjon har vi klart å ha tilbud gjennom hele sesongen disse to åra - hele tida innenfor reglene for smittevern. Det ble slitsomt å hele tida følge med på myndighetenes ulike restriksjoner og følgene for o-idretten og det var stor begeistring når vi kunne møtes på samlingsplass bare med de ordinære arrangementsreglene å forholde seg til.75-års-Jubileet desember 2021


I 1996 feiret vi 50 år i Gruva med en større markering. I desember 2016 hadde vi en liten markering av o-avdelingas 70 år. I desember 2021 markerte vi behørig avdelingens 75-års-jubileum i Gruva.

Det startet med et kort jubileumsløp der det ble et historisk sveip over måten o-løp har blitt arrangert på: Egen påmerking og påtrykt løype – klippetenger, stiftetenger og EKT løperbrikke. Etter sesongpremiering for bl.a. turorientering og Ukens løype ble det jubileumsbespisning. Så var det duket for litt tilbakeblikk i form av bilder og tekst satt sammen av Stein Ivar Foss. Noe fra stiftelsen for 75 år siden, men mest de siste 25 åra.


Et bilde som inneholder bord, innendørs, person, vegg Automatisk generert beskrivelse

Her er et knippe veteraner samlet. Til høyre sitter Ivar Keiserås som startet som junior ikke lenge etter at o-avdelinga ble stiftet. Han var med å synfare kart allerede først på 1950-tallet og har siden bare fortsatt både som synfarer, løypelegger og instruktør. Stas å ha med han på et 75-årsjubileum! 


I midten sitter Torbjørn Tranmæl som kom inn i o-sporten noen år seinere. Han fikk senere på kvelden utmerkelser for 40 år i Ukens løype. Bakerst sitter Martin Melhuus som tidlig i skoleåra ble bitt av o-basillen og som han aldri senere har blitt kurert av.Eivind Bakk fikk en del oppmerksomhet under markeringa etter sin innsats som leder i 24 år og sine mange oppgaver som løpsleder, løypelegger og synfarer. Trøya var gaven som han fikk den kvelden og viser bl.a. en Gull-oppskrift for sikker orientering gjennom alle tider.


Ellers er det nå ingen av stifterne og de første tillitsvalgte som lever, med unntak av Ivar Keiserås. 

De som er gått bort av tillitsvalgte som har ledet laget over noen av disse 75 årene er: Bjarne Ler, John Melhuus, Jens Olav Singstad og Bjørg Singstad.TILLITSVALGTE OG ØKONOMI


Etter hvert som aktivitet og medlemstallet har økt har det blitt helt nødvendig med et fungerende styre og andre nøkkelpersonell og det behovet avgjør også hvordan disse er organisert. Det meste blir gjort i styret med noen nøkkelpersoner i tillegg som Turorientering, Ukens løype, kartansvarlig, rekrutt-trener, bekledning og tur- og arrangementsgruppe.


Økonomien har i hele denne perioden vært tilfredsstillende, og stikkord her er:

  • Melhusfestivalen fram til 2005
  • God forvaltning av tilskuddsmidler til kart og innbringende løpsarrangement


Økonomiansvarlige i perioden har vært Trine Sunnset og Stein Ivar Foss.


Den som har lest beretninga så langt ser at det må mange ivrige og dyktige personer til for å trekke sammen og fylle de ulike arbeidsoppgaver.

Likevel er det noen som også må bekle oppmann- / lederrollen og disse har vært: 

ÅrstallNavn

1947

Bjarne Ler

1948

Bjarne Ler

1949

John Melhuus

1950

Bjarne Ler

1951

Ivar Eggen

1952

Jens Olav Singstad

1953

John Melhuus

1954

Arne Solem

1955

Olav Solem

1956

Ivar Keiserås

1957

Halvor Høyem

1958

Jens Olav Singstad

1959

Peder Moen

1960

Jens Olav Singstad

1961

Jens Olav Singstad

1962

Even Borten Lunde

1963

Jens Olav Singstad

1964

John Melhuus

1965

Ove Owesen

1966

Ingen leder

1967

Jens Olav Singstad

1968

Jens Olav Singstad

1969

Jens Olav Singstad

1970

Jens Olav Singstad

1971

Jens Olav Singstad

1972

Jens Olav Singstad

1973

Jarle Bakk

1974

Gudmund Kleiven

1975

Gudmund Kleiven

1976

Eivind Bakk

1977

Eivind Bakk

1978

Eivind Bakk

1979

Eivind Bakk

1980

Kaare Hustoft

1981

Gudmund Kleiven

1982

Jostein Glesåsen

1983

Jostein Glesåen

1984

Kaare Hustoft

1985

Bjørg Singstad

ÅrstallNavn

1986

Bjørg Singstad

1987

Bjørg Singstad

1988

Torleiv Moseid

1989

Torleiv Moseid

1990

Torleiv Moseid

1991

Torleiv Moseid

1992

Torleiv Moseid

1993

Eivind Bakk

1994

Eivind Bakk

1995

Audun Kleiven

1996

Audun Kleiven

1997

Audun Kleiven

1998

Audun Kleiven

1999

Audun Kleiven

2000

Eivind Bakk

2001

Eivind Bakk

2002

Eivind Bakk

2003

Eivind Bakk

2004

Eivind Bakk

2005

Eivind Bakk

2006

Audun Kleiven

2007

Audun Kleiven

2008

Audun Kleiven

2009

Audun Kleiven

2010

Eivind Bakk

2011

Eivind Bakk

2012

Eivind Bakk

2013

Eivind Bakk

2014

Eivind Bakk

2015

Eivind Bakk

2016

Eivind Bakk

2017

Eivind Bakk

2018

Eivind Bakk

2019

Eivind Bakk

2020

Eivind Bakk

2021

Eivind Bakk

2022

Atle Pedersen

2023

Atle Pedersen


Vi vandrer og vi springer

 langs bekk og myr og hei,

og foten den har vinger,

kompasset viser vei. 


Vi ser på koter tette, 

vi runder ås og koll, 

og bruker veier lette 

fra fjell og ned på voll

På bildet ser vi Julie Solberg Qvenild og Signe Holm Klemmetvoll