ÅRSMELDING 2015

Postet av Ragnhild Hamsås Omdal den 9. Mar 2016

ÅRSMELDING 2015 TRIM

Styret i trimavd. i 2015: Leder: Ragnhild Omdal, nestleder: Anders O. Eggen, kasserer: Anne Jorun Rønning. Styremedlemmer: Liv H. Langørgen, Bente Tevik Hagen, Christian Piene, Kjell Tømmerdal og June Steffensen. Vi har hatt 2 styremøter derav 1 fellesmøte med hyttestyret.

Leder og kasserer deltok i 1budsjettmøte i hyttestyret i det nye lysthuset til Martin Melhuus. I tillegg har vi kommunisert via e-post og SMS. Møtene holdes heime hos styremedlemmene. Bente og Liv er med i styringsgruppa for KIM og 1 av våre repr. møter på hovedstyremøtene i MIL. June, Christian og Ragnhild har deltatt på møte med Stein Ivar Foss, webansvarlig i MIL, for opplæring i bruken av MIL`s hjemmeside. Vi jobber med saken og rekner med at vi er i mål ganske snart.

Trimavd. har 2 underavd., Vassfjellhytta og Gladdansen, med egne styrer, budsjett og regnskap. Vi er en stabil stab som samarbeider godt. Arbeidsoppgavene er definert. Vi har organisasjonsplan og årsplan. ( Trim- og aktivitetskalender). For å gjennomføre alle aktivitetene, har vi bruk for mange frivillige: Vassfjellhyttas hjelpere, instruktører og trimmere som «passer på» turtrimkassene. Som takk for innsatsen arrangerte vi 25. april fest i Klubbhuset med koldtbord, kaker og dans til levende musikk. Av 76 inviterte møtte 34. Et tegn på at våre hjelpere er travelt opptatt. Og til jul kjører Anne Jorun og Liv med ektefeller rundt med julestjerner.

Trim har god styring på økonomien. Vi har konto i MelhusBanken, kasserer og leder har fullmakt. Vi har søkt og fått tilskudd fra Trondheimsregionens Friluftsråd og S-T Fylke. Ingen av styremedlemmene mottar honorar.

EINAR TAMBARSKJELVES MINNELØP ble arrangert for 34 gang 27. mai. Til tross for dårlig vær, deltok flere enn i fjor. GAULA slo til med en helsides reportasje med masse bilder og god omtale. HØSTDAG I VASSFJELLET. Søndag 13. september arrangerte Trimavd. i samarbeid med Trondheimsreg. Friluftsråd, Statskog og Skogselskapet i Sør-Trøndelag Høstdag i Vassfjellet for 19. gang. Bomveien fra Kvål var åpen.Strålende høstvær fra morgenen av. Utpå dagen blåste det opp, men folk strømmet til. 165 skrev seg i hytteboka, men langt flere var på turi Vassfjellet denne dagen. Vertsfolket, styret i Trimavd., hadde en travel dag både ute og inne. Sveler, vafler, pølser og kaffe/saft gikk ned på høgkant. Hestskokasting er en populær aktivitet. Premier ble delt ut til de som deltok i gjettekonkuranse, hestskokasting og de som registerte seg.

IDRETTSMERKET.Prøvene arrangeres på Gimse skole 2 ggr. om våren og 2 ggr. om høsten. Oppslutningen er laber. 4 deltakere har gjennomført i år: Jan Erik Langlete, Jorun Gangås, Agnes Kjøglum og Liv Langørgen. INNENDØRSTRIMMEN: I C-BYGGET leker 15 damer med ball 1 kveld i uka. Og sammen med Nils Ove Wangberg trimmer 12 oldboys. I 1. ½-år ledetMorten Jøssund et stepparti for damer. Han har en pause som instruktør. Det har dessverre ikke lyktes oss å få tak i ny step/aerobicinstruktør.

I KLUBBHUSET er det stor aktivitet på dagtid. Det trimmes til full musikk. Mandag og tirsdag er vel 40 seniorer i sving med internasjonal seniordans. Og tirsdag og torsdag har 35 damer i sin beste alder 2 partier seniortrening under Laila Nilsen Forbergskogs ledelse.

TURTRIMPOSTENE. Vi har 19 poster, 6 nærtrimposter og 13 som er plassert i MIL`s nedslagsfelt. Hver høst foretar vi opptelling i alle postene og trekker ut vinnere av gavekort. Til sammen er det i år registrert 26.687 besøk mot 26.031 i fjor. Dette til tross for at det var ca. 1000 færre i FOLK I FORMLØYPA. Den ble

åpnet i 1993 og det har vært fred og fordragelighet i alle år helt til i vår. Da ble vi plutselig nektet å bruke en del av løypa. Og i trimavd. ble det mange telefoner og turer for å sjekke hva som skjedde. Melhus kommune tok tak i saken og til slutt grep fylkesmannen inn. Det ble slått fast at Friluftsloven og Allemannsretten gjelder for alle. Så nå vandrer vi med freidig mot!

MÅNEDENS POST. I tidsrommet mai – september annonseres 5 månedens poster. Litt færre registrerte enn i fjor. ROMJULSTRIMMEN går i tidsrommet 20. des. til 2. januar. Disse 6 postene hadde flere besøk.

ÅNØYTRÅKKEN. Sykkelposten ligger ved Hove på veien til Malmsjøen.6 godt voksne herrer og 1 dame har besøkt posten mere enn 10 ggr. Tils. 171 treff. En syklist er premiert.


ÅRSMELDING GLADDANSEN

Internasjonal seniordans er en forholdsvis ny danseform. Den oppsto i Tyskland i 1970-årene. Til Norge kom den i 1994 og i 2000 inviterte Sør-Trøndelag Idrettskrets til kurs for instruktører. 2 frivillige meldte seg og dro til Trondheim for å lære. Og i 2001 var Gladdansen et faktum. I år har vi 15-årsjubileum medvel 40 dansere fordelt på 2 Gladdans-ringer. Vi danser 2 timer på mandag og tirsdag formiddag i Klubbhuset. Dette er kjempefin trim, det er morsomt og sosialt. I kaffepausen går praten livlig. Danserne deltar på danseturer både innen- og utenlands. Savalen er et populært treffsted og på november møttes seniordansere fra det ganske land der. Og i høst deltok vi på regionsamling på trivelige Røros.

1. fredag i måneden arrangeres det gammeldans til levende musikk i Klubbhuset. Et fint tilbud til seniorer (+ 55) i Melhus og omegn.

Forbundet Seniordans Norge, SN, driver en utstrakt kursvirksomhet. Og de 5 instruktørene deltar på kurs og utvider stadig repertoaret. I Melhus kommune er det 7 danseringer, 3 i nedre Melhus, 1 på Kvål, 1 på Hovin, 1 på Hølonda og Roundsringen, der dansere fra flere ringer både i Melhus, Trondheim og Midtre Gauldal møtes på Kvål en kveld i uka.

I vår avsluttet vi med en busstur til Selbu. Der besøkte vi Norsk radiomuseum. En fantastisk opplevelse. Jan Erik Steen har bygd opp museet sammen med kona Anne Helene. Vi ble mottatt med vafler og kaffe. En entusiastisk Steen viste oss rundt i det 900 kvm. store museet. Her ble det mange aha-opplevelser. Flere gjenkjente den røde Edda reise-radioen. Her var det en hel Tandberg-avdeling og mye illegalt utstyr fra siste verdenskrig. Kort sagt, dette må bare oppleves.

I høst ble vi invitert for å vise seniordans på Melhus bedehus. Det ble en formidabel suksess – trampeklapp for dansen Marble Arch. Elever og lærere fra Melhus voksenopplæring/inn- vandrerskolen var også invitert. De kastet seg inn i flere ringdanser sammen med oss.Like før jul inviterte Melhus voksenopplæring oss på julekonsert på bedehuset. En flott opplevelse med sang og musikk av elever fra hele verden. Vi bød opp til ringdans og elever og lærere ble med. Vi har planer om å invitere dem til oss i klubbhuset. Men etter som plassen er begrenset, må de deles opp i flere grupper.

Til jul avslutter vi med ei økt med dans og julebord fra Buen Bygdekafe.

Styret i Gladdansen I: Aud Lunde Solem, leder, Gunvor Onsøyen, kasserer. Gladdansen II: Leder Gunnar Hegstad, kasserer Oddveig Havdal. Undertegnede er sekretær for begge grupper. Gruppene har felles Festkomite og tur- og arrangementskomite.

Vi søker og fårtilskudd, VO-midler, fra Studieforbundet for kultur og tradisjon.

Melhus, 21.02.2016

Ragnhild Omdal

Vassfjellhytta
Årsmelding2015

Oversikt besøkende:
Hytta hadde åpent 20 søndager i 2015. Ingen søndager måtte kanselleres pga dårlig vær.
Totalt ble hytta besøkt av 792 personer. Dette er det laveste tallet på mange år. 328 færre personer enn i 2014.I gjennomsnitt knappe 40 personer besøkte hytta hver søndag. Totaltallet for 2015 ble lavt til tross for at både St.Hans dagen (89) og høstdagen (165) hadde flere besøkende enn foregående år. Dårlig vær på forsommeren må nok ta sin del av skylden for at 2015 ble et dårlig år besøksmessig.

Dugnader:
Vertskap: Det er frafall av ett vertskap i 2015.

Sommervann: Det er nå lagt inn sommervann til kjøkkenet. Benny Øverland sørget for å åpne det eksisterende røret fra bekken. Inntaket i bekken er et svakt punkt i tilførselen og må nok utbedres.

Vedsjau: Det har detvært ved Markavollen. Videre har det vært flere runder med kapping og kløyvingved uthuset.

Trefelling: En del store trær på nedsiden av hytta stenger utsikten mot vest og skygger for hytta. Ragnhild har snakket med grunneier Halfdan Stendahl om å få felle noen trær. Han har stilt seg positiv og Arild følger opp dette videre.

Klopping: Det har ikke blitt noe klopping dette året da det ikke var føre for snøscooter.

Diverse:
Parkeringsplass ovenfor vanntanken: Det er fremdeles ikke kommet til enighet med grunneier om fortsatt bruk av plassen ovenfor vanntanken til parkering. Saken står i stampe. Fører til mye «villparkering» i området.

Parkeringsplass Rønningstrøa: Detaljreguleringen av Rønningstrøautbyggingen mottatt fra Solem arkitektur. Det var regulert inn 36 parkeringsplasser syd i byggefeltet. Det er uklart hvorvidt disse også er tiltenkt beboere i feltet. I brev 29. april 2015 sendte MIL/Trim brev med kommentarer til reguleringsplanen med ønske om at det reguleres inn 72 parkeringsplasser.

Snøscootergarasje: Dette prosjektet legges på is i påvente av avklaring parkeringsplassen på Rønningstrøa.

Utlån/utleie av hytta: 8 rekrutter og 3 ledere i MILs O-avdeling lånte hytta lørdag-søndag 20.-21. juni for treningssamling. Det var uenighet internt i styret for Vassfjellhytta hvorvidt hytta skulle lånes eller leies ut for ettertiden. Leder i Trimavdelinga tok initiativ til et møte for å komme fram til en omforent praksis. Flertallet mente at hytta for ettertiden hverken skal lånes eller leies ut. Dette gjelder også innenfor idrettslaget.

Vedklyver: Den elektrohydrauliske vedklyveren fungerer ikke lenger og vil bli tatt ned til bygda for reparasjon.

Vassfjellhyttekoppen:11 besøkende hadde kvalifisert seg for å kunne kjøpe koppen.

Styret i Vassfjellhytta: Bente Tevik Hagen (leder), Martin Melhuus (sekretær), Atle Martin Hagen, Benny Øverland, Arild Granmo, Kjetil Adolfsen ogRune Bergsmyr.
Det har vært avholdt ett styremøte dette året. Videre har det vært jevnlig kontakt mellom styremedlemmene knyttet til drifting av hytta og traseene opp til hytta.

Regnskapstallene for Vassfjellhytta inngår i Trimavdelingens regnskap.

Styret i Trim og styret i Vassfjellhytta retter en stor takk til alle frivillige hjelpere og en spesiell takk til vertskapene.

Melhus, 18. februar 2016
Martin Melhuus (sekretær)

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.