Ukens løype 2023

Ukens løype 2023


Arrangør: Melhus IL - Orientering
Påmeldingsfrist: 15.09.2023 10:00

Påmelding

Vi er et rent særforbund. Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk. For mer informasjonse her.Ved påmelding til dette arrangementet aksepterer og godtar jeg disse vilkårene.