Orkla / Gaula-karusellen (OG-karusellen)

ORKDAL/GAULDAL -KARUSELLEN 2020 er foreløpig utsatt til høsten p.g.a. smitte-restriksjoner.