Orkla / Gaula-karusellen (OG-karusellen)

ORKDAL/GAULDAL -KARUSELLEN 2019

LØPSOPPLYSNINGER

 

Terminliste 2019: 22. mai: Klæbu+ 21. juni: Leik + 26. juni: Orkanger + 7. august: Melhus + 21. august: Gaula + 4. september: Børsa o-sonestafett.

 

Premieutdeling for OG-karusellen 2019 legges til  O-sonestafetten 4.september som arrangeres av Børsa.

I karusellen premieres alle med min. 3 løp for D/H-16. De tre beste løperne i hver løype utenom Ny med min. 3 løp premieres. Nybegynnere med minst 5 løp får ekstra premie.

 

Startkontingent:

Ordinære løp:      D/H - 16 = kr. 40,-                    D/H 17 - = kr. 60,-                           Stafett:                kr. 180,- pr.lag (3x60,-)

Individuell start på stafettdagen: kr. 60,- pr. deltager.

Nybegynnere på stafettdagen: Gratis. 

Plastposer gratis til alle løpere i alle løp.

 

Påmelding: På samlingsplass før løpet tar alle løpere med sin brikke og går til sekretariatet og blir registrert med navn – klubb – løype – brikkenummer. NB! Bruk helst samme brikke hele sesongen! Arrangøren vil ha utleiebrikker tilgjengelig. Løypene er trykte og karta utdeles ved start med unntak for NY som får de ved påmelding.

 

Løype

Klasser

Løypel.

lang

Løypel.

mellom

Løypel.

stafett

Blå

H 17-44

5,5 km A/B

3,0 km A/B

2,7 km A/B

Rød

H 45-54,H 15-16

4,0 km A/B

2,4 km A/B

2,5 km A/B

Grønn

D 15-49, H 13-14

H 55-64

3,0 km A/B

2,0 km A/B

2,1 km A/B

Hvit

D 50-64, D 13-14, 

H 65-74

2,5 km B

1,8 km B

2,0 km B

Gul

D/H -12, D/H 13-C, D65-, H 75-

2,0 km C

1,5 km C

1,9 km C

Ny-

begynner

Nybegynner

1,5 km N

1,5 km N

1,5 km N

 

Løpere kan fritt stille i ulike løyper gjennom sesongen, men bare løpere som minst løper den løypelengda som er påkrevd er med i den ordinære poengberegninga. Alternativt kan man stille i TRIM.  

 

Det oppfordres til at løpere ikke stiller mer enn ett år i D/H 13-C før de løper i sine ordinære klasser. Dersom ikke må løperen stille i TRIM. Løpere i klassene D/H -12 og D/H 13-C har anledning til å se løypa før start sammen med en erfaren løper.

 

 Poengberegning:100 poeng til vinneren i hver løype og 50 poeng til løpere med løpstid på det dobbelte av vinneren i løypa, mens de mellomliggende løperne på resultatlista i løypa får en poengsum beregnet av en brøk med vinnertid og løpers tid. Minimum 50 poeng for alle fullførte løp også nybegynnere og trimere. 

 

Eksempel poengberegning: Ola vinner Blå løype på 43.15; Per løper på 50.30. Ola får: 100 poeng. Per får: 100-50x(50.5-43.25)/43.25 = 92 poeng. Fullførte som bruker 86.30 eller mer får 50 poeng. 

Individuell start og nybegynnerløype på stafettdagen gir 50 poeng i lagkonkurransen for fullførte løp for alle løpere. Løpere i stafettlag får poeng utregnet etter en brøk for laget og telles med i lagkonkurransen. Beste klubblag får 300 poeng og lag som har dobbel vinnertid får 150 poeng og de andre lagene får poeng etter samme brøk som individuelt. 


Levert av IdrettenOnline