TURORIENTERING 2020logo_turo.gif

I år fortsetter vi som i fjor. Tilbudet er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no eller gå inn på www.turorientering.no/melhusil

Konvolutten koster kr 250,-. Ekstra registreringskort kr 50,-. Det er mulig å kjøpe enkeltturer.


Årets turorientering har 6 kategorier turer.

 1. Grønne løyper – går etter stier og veier er for deltagere som ikke ser seg i stand til å gå i marka (bl.a. rullestol). Gir godkjent merker innen de 30 postene – se i tabellen lenger ned. Er også for deltagere uten erfaring.
 1. Grønne turer– er turer med løyper som går på stier og veier. Samme postene som i Grønne løyper. Er også for deltagere uten erfaring.
 2. Blå turer - er turer som stort sett går på gode stier med poster nær disse og ikke tungt terreng. Er for nybegynnere, men krev litt kjennskap til kart og kompass.
 3. Røde turer – er turer med løyper som går i variert skogsterreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste. 
 4. Svarte turer – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass. 
 5. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. 

Grønne turer/løyper - Melhus sentrum øst-/ vest

Et godt utgangspunkt for disse er Melhus videregående og rundt rådhuset/Skysstasjonen. Til sammen 30 poster/stolper som hver gir 2 poeng. Postene i denne løypen er stolper med rød og hvit topp, og hvor postkoden står på toppen av stolpen. Se bilde.

Blå tur – Øyberga

Turen går på Øyberga med 15 poster som hver gir 2 poeng. Parkering ved Bjønnabakken grendahus.

Rød tur – Skjetnemyra vest

I år har vi valgt løype Skjetnemarka vest med 15 poster som hver gir 2 poeng. I Skjetnemarka er det parkering ved skytebanen og der er det parkeringsavgift.

Svarte turer – Vassfjellet nord og Våttåsen

I år har vi valgt Vassfjellet nord og Våttåsen. Til sammen 30 poster som hver gir 2 poeng. Løypene i Vassfjellet har utgangspunkt fra Markavollen. Oppkjøring fra Løvsethaugen. Her er det parkeringsavgift med Vips. I Våttåsen er parkering ved Lete.

Toppturer

Passer fint til søndagstur med hele familien. 

Frøkenvarden i Vassfjelet (10 poeng) – parkering på Markavollen med oppkjøring fra Løvsethaugen. Se angivelse på kartet. Husk at her er det parkeringsavgift. 

Skjennåsen NØ for Gråskarven (10 poeng) – i Skjetnemarka er det parkering ved skytterhuset. Se angivelse på kartet. Her er det parkeringsavgift som betales med SMS.

Felles informasjon

 • Postene står ute til og med fredag 18. september. Vi må ha ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.
 • Vennligst benytt de angitte parkeringsplassene. Husk parkeringsavgift der det aktuelt.
 • Vi bruker «flate» postflagg som kan være litt vanskeligere å få øye på enn postskjermer. 
 • Postene er påført bokstavkode som noteres på det vedlagte kodearket. Gi beskjed dersom noen poster er forsvunnet eller sterkt skadet!
 • Du kan registrere postkodene på nett. Gå inn på www.turorientering.no/melhusil
 • Alternativt kan kodearket eller kontrollkortet leveres/sendes til: Eivind Bakk, Letesvegen 108, 7224 Melhus, e-post eivibak@online.no innen 1. oktober.
 • Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no eller gå inn på www.turorientering.no/melhusil
 • Dersom flere i en familie ønsker å bruke samme kartkonvolutt, må man kjøpe ekstra kontrollkort til kr 20,- for å bli registrert som deltager.

Merkekrav/premiering

Merkekravet er differensiert i kategoriene med eller uten handikap. Kategoriene har en veldig «løs» definisjon og du fastsetter selv om du deltar med eller uten handikap. Vårt ønske er at de som ikke er så førlige også har muligheten til å sanke nok poeng i den grønne løypen for å nå merkekravene.

Merke

Uten handikap

Med handikap

Gull

Minimum 160 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 50 poeng

Sølv

Minimum 140 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 40 poeng

Bronse

Minimum 120 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 30 poeng 

Gullmerke i 5 år gir bronseplakett, i 10 år sølvplakett, i 15 år gullplakett. Det deles også ut plaketter for 20 år, 25 år, 30 år etc. Dersom sølv-kravet innfris i to år, er det likeverdig med gull-krav i ett år. 

Den første gangen man klarer et merkekrav, får man merket gratis. Man kan bare få ett merke pr. år. Ellers kan man få kjøpt merker til kr 15,- pr stk. Plakettene er alltid gratis.

ÅRETS TUR-O-ER

På høstavslutningen trekker vi ut årets tur-O-er. Alle som leverer inn registreringsskjema eller registrerer seg på nett er med i trekningen av en flott premie.

Kan du tenke deg å finne ut mer om orientering og hva vi i Melhus IL orienteringen har av tilbud?

Gå inn på våre nettsider www.melhusorientering.no for mer informasjon. Her vil det ligge informasjon om avslutningskvelden når den nærmer seg.

GOD TUR!

 

For Melhus IL O-avd.: Eivind Bakk (918 56 439) og Stein Ivar Foss (976 94 18).Turorientering

Velkommen

Da er årets turorientering satt ut og det er bare å finne fram turutstyret, kompass og godt humør.

I år har vi laget et nytt og utvidet tilbud til dere som ønsker å være med på turorientering. Tilbudet er utvidet slik at det er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Du får kjøpt turorientering på:


Sportshuset Melhus

og på nettet: turorientering.no


Skulle det være noen poster som er kommet bort, du mener er feil, feil postkoder osv...


Gi tilbakemelding til Eivind Bakk, Mob: 918 56 439, E-post: eivibak@online.no.God tur

Hilsen Eivind og Stein Ivar


Levert av IdrettenOnline